”Om kommunen ska göra som Rigmor föreslår och köpa Kulturhuset så väntar ett kostsamt kalas för alla våra kommuninvånare”, skriver Stefan Pålsson (S) i en replik.
”Om kommunen ska göra som Rigmor föreslår och köpa Kulturhuset så väntar ett kostsamt kalas för alla våra kommuninvånare”, skriver Stefan Pålsson (S) i en replik. Bild: Jari Välitalo

Modiga politiker finner du inte bland de som lovar allt åt alla

Du efterfrågar modiga politiker. Det finner du inte bland de som lovar allt åt alla, utan bland de som är ärliga med förutsättningarna.

ANNONS
|

Replik. Svar till Rigmor Wilderoth, 24/8.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för hela Folkparksområdet. Det innebär att vi ser över vilka byggnader, vägar och andra funktioner som ska tillåtas finnas på området. Bakgrunden är att området under en längre tid har förfallit och inte använts som det gjorde för ett par tiotal år sedan.

Kulturhuset i Folkparken, som inte ägs av Halmstads kommun, står i dag tomt. I det nya förslaget till detaljplan medges att Kulturhuset antingen står kvar eller att det rivs och byggs två flerbostadshus på platsen.

Om kommunen ska göra som Rigmor föreslår och köpa Kulturhuset så väntar ett kostsamt kalas för alla våra kommuninvånare. Fastigheten är i mycket dåligt skick och efter omfattande renoveringar, byte av ventilation, om- och tillbyggnation för att klara dagens brand- och tillgänglighetskrav så lär kommunen få en nota på omkring 137 miljoner kronor. Bedömningen är gjord av flera företag med expertkunskap på området. Tjänstemän i kommunen har bedömt det som trovärdiga siffror. Exempel på stora fördyringar vid renoveringar av den här typen av lokaler är dessutom tyvärr många. Detta kommer i sin tur generera mycket höga hyror för de som vill hyra lokalerna.

ANNONS

Jag önskar ibland att man hade kunnat bortse från juridik och ekonomi; vem som äger en fastighet, vad det kostar att renovera, vad det kommer att resultera i för hyror. Det hade gjort min politiska vardag så mycket enklare. Du efterfrågar modiga politiker. Det finner du inte bland de som lovar allt åt alla, utan bland de som är ärliga med förutsättningarna.

Jag håller med dig. Halmstads kommun borde satsa mer på att bredda kulturscenen i Halmstad. Vi socialdemokrater ser gärna att ett större fokus läggs på kulturellt utövande och delaktighet. Fler borde få möjlighet att spela musik, delta i teater, ägna sig åt gaming, dans och sång. Ska den framåtsyftande inställningen få råda så krävs det, utöver modiga politiker, 137 miljoner till något annat än att bevara en byggnad av nostalgiska skäl med för höga hyror för att kunna fylla den med kulturellt utövande.

Stefan Pålsson (S)

oppositionsråd, 2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet

ANNONS