Minkfarmerna i Sverige är en riskfaktor

På tre veckor gick Sverige från en smittad minkfarm till 13, trots så kallad biosäkerhet. Nu misstänks ett antal personer med koppling till minkar vara smittade. Det blir alltså alltmer tydligt att minkfarmerna i Sverige är en riskfaktor i arbetet med att minska coronapandemin.

ANNONS
|

Mink och covid-19. Två viktiga faktorer när det gäller coronaviruset och minkar:

1. Covid-19 muterar hos minkar, vilket innebär risker. Forskare har varnat för att vissa av dessa mutationer kan leda till att framtidens vaccin mot covid-19 blir mindre effektiva.

2. Minkfarmerna kan vara en reservoar där virus ”övervintrar” vilket kommer att försvåra arbetet mot pandemin och troligen resultera i återinsjuknande. Nu slaktas de allra flesta minkar av, pälsas som det kallas. Men honorna blir kvar och det kommer valpar till våren igen. Valpar som inte är immuna mer än några veckor och alltså sedan kan smittas och smitta igen.

ANNONS

Miljöpartiet de gröna har i många år varnat för att industriell djurhållning där väldigt många individer hålls under trånga, onaturliga och stressiga förhållande för djuren, blir en källa till pandemier.

Mink och djurskyddslagen 2019

Den typen av djurhållning där djur hålls i trånga burar utan möjlighet att utföra sina naturliga beteenden borde vara ett minne blott i och med den nya djurskyddslagen som kom 2019. Där uttrycks också att djur inte får hållas på ett sådant sätt att de får beteendestörningar. Men Jordbruksverket har inte uppdaterat sin föreskrift för mink med anledningen av lagskärpningen, därför ser dagens minkhållning ut som den gör.

Många länder hade, redan innan covid-19 slog till, bestämt sig för att stänga ned denna typ av djurhållning på grund av djurskyddsskäl. Sverige halkar helt enkelt efter i djurskyddsfrågor. Vill vi det? Och vad kommer det att leda till? Det är dags att på allvar stå upp för vår nya djurskyddslag, så djuren får känna av förändringen i verkligheten!

Elisabeth Falkhaven,

riksdagsledamot och djurpolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna

ANNONS