Medarbetare som rest i Kina bör vara hemma under inkubationstiden

Coronaviruset fortsätter att skörda offer, i skrivande stund är det 34 915 smittade och 724 döda.

ANNONS
|

Viruset sprids snabbt och bekräftade fall finns just nu i 28 länder. Coronaviruset klassas som allmänfarligt och samhällsfarligt, vilket bland annat gör det möjligt att tvinga smittade människor till karantän.

En klassning enligt smittskyddslagen gör det därför möjligt att vidta de förebyggande åtgärder som är relevanta för att hindra en spridning av smitta i samhället.

Även om man i dag bedömer risken för smittspridning i Sverige som liten, så vet vi med säkerhet inte i dag hur det smittar. En forskningsrapport som publicerades i dagarna där 138 virusfall i Wuhan granskats visade på flera oroande detaljer om smittspridningen. Det framkom att smittspridningen kan gå oerhört fort, i ett fall hade en patient smittat 14 personer på ett sjukhus.

ANNONS

Flera länder har också vidtagit extra förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning. Även flera svenska företag har valt extra försiktighetsåtgärder, där bland annat Volvo och SKF har meddelat att man infört restriktioner för resor och att hemvändande personal från Kina kommer att få arbeta hemifrån under en tid.

Med anledning av att vi i dagsläget faktiskt inte har all fakta gällande hur viruset ter sig och hur det kan smitta, så lämnade vi i SD in ett förslag till regionstyrelsen om att medarbetare i Region Halland som befunnit sig i Kina ska få stanna hemma under inkubationstiden. Tyvärr fick i inget gehör för det från något annat parti.

Vi vill med vårt förslag ta det säkra före det osäkra och att Region Halland, likt flera andra stora arbetsgivare, arbetar förebyggande för att minimera riskerna för smittspridning.

Carita Boulwén

gruppledare

SD Region Halland

Stina Isaksson

vice gruppledare

SD Region Halland

ANNONS