Måttlighet är det enda som hjälper

I alla tider har världens befolkning levt av det som jorden ger.

ANNONS
|

Man tog del av det som huset gav, och i brist härav gick mannen ut i skogen med eget förfärdigat vapen och räddade middagen.

Att inte man bör, som det heter, äta kött, men i vissa länder, som till exempel i Sydamerika, där övergöder man sig på sina biffkor.

Allt detta som man får och inte får, går inte ihop med det som det är i dagens läge.

Måttlighet på intagande av föda är det enda som hjälper, både för klimatet och för människor i sig självt. Men så är det inte i dag, i dag är det någonting annat som blivit inblandat.

ANNONS

Eva Magnusson

ANNONS