Matematik och Nobelpris bevisar klimatkrisen

Planetens resurser förbrukas eller omvandlas i ett alltför snabbt tempo.