Rådhuset. Rådhuset Halmstad
Rådhuset. Rådhuset Halmstad Bild: Lina Salomonsson

Mångfald skapar utvecklingskraft

Framtidens utmaningar med ökande förväntningar ställer krav på nya alternativa utbud.

ANNONS

Vi har 103 000 invånare i Halmstad med var sin vilja och uppfattning. Halmstad är en av de mest spännande kommunerna som finns. Vi har en härlig smältdegel av olika driftsformer som sporrar kommunens entreprenörskapande utveckling och mångfald framåt.

Halmstads kommun behöver fler tjänsteföretag som alternativ till våra kommunala verksamheter. Under 2020 genomför servicekontoret en förstudie som ska reda ut hur vi kan möjliggöra för privata aktörer att utföra en del av det vi gör själva i kommunen. Det som ska undersökas nu är delar av måltidsservices verksamhet samt delar av det vi idag benämner FM-service; städ och fastighetsskötsel.

ANNONS

Halmstads kommun har genom servicekontoret organiserat städ och vaktmästare under FM-service, Facility Management, sedan 2017. Denna verksamhet fungerar bättre för varje år och det är så fler och fler arbetar med denna typ av verksamhet idag i Sverige. De signaler vi får är att detta är rätt väg att gå. Att vi öppnar upp för andra utförare vitaliserar hela organisationen och gör även denna del bättre. Alliansen ser fram emot resultatet av förstudien och välkomnar fler aktörer till Halmstads kommun.

Ann-Charlott Mankell (M),

Ordförande Hemvårdsnämnden

Lovisa Aldrin (L),

Ordförande Barn- och ungdomsnämnden

Staffan Svensson (C),

Ordförande Servicenämnden

ANNONS