Många mår redan så dåligt att de sagt upp sig eller funderar på det

Varför vill Halmstads kommun införa hälsoschema som lett till kaos, stress, oro och sjukskrivningar i andra kommuner och dessutom i en pågående pandemi?

ANNONS

Vår kommun startade ”Heltid som norm” och hälsoschema, hållbara schema i år. Detta innebär bland annat att nattpersonal kommer att får arbeta 9 timmar/pass mot 10-10,25 timmar/natt i dag. Det gör fler nätter och mindre chans till återhämtning för samma lön. Det är samma sak som om man minskar sin arbetstid med en timme/dag om man arbetar måndag till fredag. Dessa fem timmar ska arbetas in på lördagen eller söndagen ”gratis”. Vem skulle inte protestera då?

För dagpersonal betyder hälsoschemat att deltidare gör lika många pass som heltidarna men färre timmar. Eftersom målet är att alla ska upp till heltid blir det många pass över. Dessa pass blir ”resurspass” där personalen måste hoppa runt i alla verksamheter i äldreomsorgen. ”Begränsa antal kontakter för alla, men i högsta grad våra äldre”, hör vi ofta. Vi kommer att bidra till ökad risk för smittspridning i stället.

ANNONS

För våra kunder innebär vårt hälsoschema att de får träffa många flera okända ansikten som inte kan ge trygghet och hjälp, fastän det är duktig, kunnig personal som kommer. Otryggheten och oron ökar. Detta blir följden för de sköraste vi har, de äldre i samhället, som stadsepidemiolog Anders Tegnell säger.

”Vi ska ha världens bästa äldreomsorg” säger statsminister Stefan Löfven.

”Vi i Hemvårdsförvaltningen skapar TILLIT genom ett professionellt förhållningssätt med RESPEKT för allas lika värde och med ett ÖDMJUKT bemötande i det dagliga arbetet”. Detta är vår värdegrund som vi i Halmstads kommun ska arbeta efter.

Hur ska hälsoschemat kunna bidra till detta? Hur kan detta göra vårt yrke mer attraktivt och locka fler medarbetare?

Många undersköterskor mår redan i dag så dåligt att de sagt upp sig eller funderar på att göra det. Tänk vilken kompetens som går förlorad!

Oroliga undersköterskor

ANNONS