Illustration över det tilltänkta hotellet på Österskans i Halmstad.
Illustration över det tilltänkta hotellet på Österskans i Halmstad.

Många frågor kring ett hotellbygge

Allvarligt är det att man mixtrar med strandskyddet som skall garantera att det inte exploateras.

ANNONS
|

Jag har just läst igenom kommunens planbeskrivning. Granskningsunderlag för Österskans 1 med flera. Några viktiga saker slår mig.

För det första - vilka är målgruppen för denna skrift? Vilka språk är den översatt till? Vad är Läsbarhetsindex LIX på texten?

Det andra som upprör mig är att hotellbygget tillskrivs diverse positiva fördelar som inte har något direkt med bygget att göra. Till exempel möjlighet till rikare friluftsliv för att man vill bygga bryggor vid Nissan, som absolut inte får ha med hotellets tillkomst att göra. Minskad klimatpåverkan för att man sanerar efter den gamla Shell-macken som en gång låg där. Man påstår dessutom att parkytan ökar när man i verkligheten river bussterminalen och döper om marken till parkmark.

ANNONS

Andra allvarliga saker är att man mixtrar med strandskyddet som skall garantera att det inte exploateras.

Bussarna kommer från och med det att bygget påbörjas aldrig mer angöra Stora torg. Hur stämmer det med butiksdöden? Vad innebär ”placering av uteservering på byggnadens syd och sydvästsida är fördelaktigt”? Vad innebär det för Picassoparken att ”delar av hotellets garage samt garagenedfart förläggs under allmän platsmark?

Rutger Herlin

ordförande i ”Utveckla Österskans och Picassoparken”

ANNONS