Många bra förslag och idéer har lagts fram

Ja, du har rätt i att Halmstad måste utvecklas med nya idéer och projekt och att man måste våga tänka nytt. Men att då enögt klamra sig fast vid att det just skulle vara ett jättehotell, en skyskrapa på 16 våningar, som löser alla problem, det är att inte tänka alls.

ANNONS
|

Replik. Svar till ”Utveckling är framtiden”, 9/4.

Att du har läst alla argument mot bygget och funnit dem svaga, tror jag inte alls på. Då har du bara läst på insändarsidorna och tytt detta som du velat. Bland annat länsstyrelsen har ju i moment efter moment, i punkt efter punkt uttalat sig på hela åtta sidor och helt dömt ut och sågat bygget av hotellet vid Österskans. Och då gäller det inte bedömning och tyckande om byggnadens yttre eller dess lönsamhet. Då gäller det helheten.

Nästan alla de otroligt många instanser och privatpersoner, som i höstas tog chansen och uttalade sig, var emot byggandet. Endast två var för. En av dem var byggnadsnämnden. Allt detta finns att läsa på Rådhuset för den som vill skapa sig en egen åsikt utanför det personliga tyckandet.

ANNONS

En annan sak du fått om bakfoten är att hotellmotståndarna skulle vara emot all slag av förändring av Österskans. Inget kan vara mer fel. De har kommit med många bra förslag och idéer, men de har inte accepterats och tagits upp. För det bara ska vara en skyskrapa med konferenshotell, trots att det nyss redan byggts en nästan likadan vid resecentrum, med 250 rum. Och trots att konferenser och möten i huvudsak numera hålls genom telefonen.

CG för Sverige i framtiden

ANNONS