Nu ökar coronasmittan återigen och allt fler unga smittas, inte minst i skolan. Därför bör regionerna nu överväga att låta lärarna prioriteras efter att de medicinska riskgrupperna vaccinerats, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.
Nu ökar coronasmittan återigen och allt fler unga smittas, inte minst i skolan. Därför bör regionerna nu överväga att låta lärarna prioriteras efter att de medicinska riskgrupperna vaccinerats, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Lärare måste prioriteras för en tredje vaccindos

Lärare måste dessutom skyndsamt få tillgång till en tredje dos vaccin eftersom den ökade smittspridningen i skolor kan riskera våra medlemmars liv och hälsa.

ANNONS
|

Smittspridningen av covid-19 stiger nu snabbt i skolan bland elever och inte minst bland de allra yngsta eleverna som oftast inte hunnit få något vaccin. Lärare är en utsatt grupp med tät kontakt med sina elever. Smittspridningen av den nya mutationen omikron ökar och är enligt WHO en ”oroväckande variant” av det nya coronaviruset som enligt preliminära data kan innebära högre risk för återinfektion än andra virusvarianter.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu kommit med nya coronaåtgärder. Men det räcker inte. Lärare måste dessutom skyndsamt få tillgång till en tredje dos vaccin eftersom den ökade smittspridningen i skolor kan riskera våra medlemmars liv och hälsa.

ANNONS

Vi menar också att det allvarliga läget talar för att alla kommuner och regioner borde införa snabbtestning av elever. Skolhuvudmännen måste även ta sitt ansvar och skärpa sina åtgärder när det gäller den fysiska arbetsmiljön för att undvika trängsel och ge tillgång till skyddsutrustning i skolan.

Folkhälsomyndigheten har gett regionerna klarsignal att så småningom erbjuda alla vuxna en tredje dos covid-19-vaccin. Enligt myndighetens rekommendationer ska man följa en viss prioriteringsordning. Nu ökar coronasmittan återigen och allt fler unga smittas, inte minst i skolan. Därför bör regionerna nu överväga att låta lärarna prioriteras efter att de medicinska riskgrupperna vaccinerats.

På så sätt kanske stängda skolor kan undvikas och eleverna kan få den utbildning de har rätt till. Världen och Sverige riskerar ett kunskapstapp av enorma proportioner och det finns oroväckande tecken på att elever har drabbats negativt av pandemin när det gäller psykisk hälsa.

Att skydda lärarna och skydda skolan skyddar Sverige.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

ANNONS