L i Halland vill stärka hälso- och sjukvården för hbtqi-personer

Alla har rätt att bli bemötta på jämlika villkor. Därför vill Liberalerna i Halland stärka hälso- och sjukvården för hbtqi-personer.

ANNONS
|

Att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Det en självklarhet för oss liberaler. Sverige och Halland har kommit en bra bit på vägen, men fortfarande vågar många hbtqi-personer inte leva öppet. Många utsätts för hatbrott.

Det är helt oacceptabelt. En rad studier både internationella och nationella pekar på att förekomsten av psykisk ohälsa, riskbruk, beroende, ångestsjukdomar och depressioner är högre bland hbtqi-personer än befolkningen i övrigt.

Liberalerna drev igenom att homosexualitet avkriminaliserades i Sverige 1944. Vi har varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. Vi var det första parti som krävde att steriliseringstvånget för transsexuella skulle slopas. Men det finns mycket kvar att göra.

ANNONS

Vi driver på för att förbudet mot diskriminering, hets och hatbrott ska skärpas. Vi vill också modernisera lagarna om könstillhörighet för att öka friheten för unga transpersoner. Åldersgränsen för att ändra juridiskt kön ska sänkas. Lagen ska inte ha någon fast åldersgräns för medicinsk könskorrigering, utan det ska göras efter sjukvårdens och patientens bedömning, precis som när det gäller all annan vård.

Alla har rätt att bli bemötta på jämlika villkor. Därför vill Liberalerna i Halland stärka hälso- och sjukvården för hbtqi-personer. Förslagen handlar bland annat om att diplomera ännu fler verksamheter, öka fokuset på hbtqi-personer ohälsa och att förbättra transvården.

Vi behöver göra mer, våra olikheter skapar dynamik!

Ann Molander (L),

regionkandidat och ordförande Ambulans diagnostik hälsa

Victor Hermansson (L),

regionkandidat

ANNONS