Kvinnor extra utsatta i pandemin

Den internationella kvinnodagen den 8 mars handlar om att visa att kampen för jämställdhet inte är över. Kampen handlar inte bara om lika lön och lika makt, den handlar också om rätten till sin kropp, till sin hälsa. I såväl arbetslivet som i hemmet.

ANNONS
|

Efter ett år av coronapandemi så har det ”moderna” arbetslivets baksidor visat sig väldigt tydligt. I vissa branscher innebär det ett år av restriktioner som minskat omsättning och arbetsmöjligheter. Under förra året varslades över 22 000 personer i Västsverige. Många fler blev av med jobbet utan att bli varslade på grund av dålig anställningstrygghet. I de branscher som är värst utsatta är kvinnor i majoritet bland de anställda.

I andra branscher är människor utsatta för smittorisker samtidigt som de får jobba stenhårt och försaka både semestrar och ledigheter. Detta har pågått i ett år. Arbetsmiljöverket varnar för att personer som jobbar länge med för hög arbetsbelastning, utan möjlighet att själva påverka sin situation, utsätts för en allvarlig och ohälsosam arbetsbelastning. Det kan leda till psykisk ohälsa – i värsta fall en för tidig död. Personal inom vård och omsorg har dragit ett så stort lass under 2020 och in i 2021 i en arbetsmiljö som på många håll var usel redan från början. I dessa branscher är kvinnor i majoritet.

ANNONS

Samtidigt vet vi att i spåren av ökande arbetslöshet, permitteringar och hemmajobb så ökar de sociala problemen. Risken att bli utsatt för våld och förtryck ökar när människor är fast i sina hem. Internationella studier visar en femfaldig ökning av samtal till hjälplinjer för partnervåld.

Kvinnor är extra utsatta. Många kvinnor har blivit av med sina jobb, andra kvinnor jobbar alldeles för hårt och kvinnor är mer utsatta för våld i hemmet, speciellt under kristider.

Det innebär för arbetarrörelsen att vi måste kämpa än hårdare för jämställdhet. Både på jobbet och på fritiden. Pandemin visar tydligt att kvinnor fortsätter att vara mer utsatta såväl på arbetsmarknaden som i privatlivet. Därför tar inte kampen slut med pandemin. Vi har bara fått tydligare mål att jobba för. Det kommer vi aldrig att sluta arbeta för.

Pierre Eriksson

Ordförande LO-facken Halmstad

Helén Ung Le

Ordförande LO-facken Kungsbacka/Varberg

Emelie Lindqvist

Ordförande LO-facken Falkenberg

Tommy Andersson

Ordförande LO-facken Hylte

Magnus Johansson

Ordförande LO-facken Laholm

ANNONS