Kommunen bör göra mer för att fånga upp smittade personer

Jag ser med stor oro hur smittan tar till i Halland/Halmstad och att belastningen inom sjukvården ökar. Man får känslan av att alla inte tar situationen på allvar. Halmstad ligger nu oroväckande högt på covidfall per capita.

ANNONS
|

Dessutom ser vi att åldersgrupperna som smittas blir allt yngre.

I dag är utmaningarna flera som:

o Mutationer, som är mera allvarliga, covid blir mera smittsamt.

o Mycket begränsad tillgång till vaccination för alla.

o Näringslivet är drabbat, vi alla är drabbade.

Jag vill att Halmstads kommun tar ett mycket större ansvar angående spårningen av smittan. Har vi en effektiv smittspårning kan vi hejda smittan.

Lyckas vi med det är vi mera säkra på att folk kommer att gå i isolation och att vi bryter smittkedjorna, som i grunden är ett måste.

Jag föreslår därför att kommunen oberoende av stat och landsting strax verkställer att befolkningstätare områden får direkt tillgång till snabbtest av covid. Då kan vi fånga upp smittade personer och vi i Halmstad har möjlighet att hejda smittans frammarsch.

ANNONS

Exempel på ställen:

o Stora torg.

o Frösakull torg..

o Andersberg

o Hylte/Oskarström.

Testet ska vara gratis. Visst är det en kostnad för Halmstad, frågan är om vi har råd till att sitta med händerna i kors och inte agera kraftfullt?

Från kommunrapport 26 mars 2020:

Kungsbacka fram till 24 mars, fall 6 397, ökning med 428.

Varberg fram till 24 mars, fall 5 875, ökning med 572..

Falkenberg fram till 24 mars, fall 4 102, ökning med 304

Och Halmstad fram till 24 mars 9 496 fall, ökning med 573.

Det är direkt skrämmande att vi har en ökning med så många fall. Vi ser dagligen rapporter om mutation med mera, som är skrämmande läsning. Jag hoppas att kommunfullmäktige vill glömma partigränserna och vara en mera aktiv part i att stoppa smittan så att vi kan få gång ett mera normalt liv i Halmstad.

John Andersen

ANNONS