Kollektivavtal ger kraften att säga nej

Det finns så mycket i Sverige som vi tar för givet. Lönehöjning, pension, semester och så vidare. I en perfekt värld hade det varit självklart att arbetsgivarna vill ha medarbetare som är friska och engagerade. Men utan facklig kamp hade detta aldrig hänt.

ANNONS
|

I dag står kampen på arbetsmarknaden om vilka villkor som ska gälla. Ska du ha en trygg och fast anställning på heltid eller är det någon slags tillfällig anställning där arbetsgivaren sätter dina timmar efter sitt eget behov. Drömscenariot för dem kanske är en gig-ekonomi där du bara får betalt för de minuter du producerar. Glöm betalda raster och semestrar. Glöm fasta arbetstider och schema.

Tyvärr är det verklighet för allt fler i dag.

Vi vill vända den utvecklingen. Vårt verktyg är kollektivavtalet.

En arbetsplats som skyddas av starka kollektivavtal är en arbetsplats där vi som arbetar har del av makten. Makt över våra villkor, makt över vår arbetsmiljö. Där vi inte behöver vara rädda för att bli av med jobbet om vi påtalar att något har gått snett. Att chefen har gjort fel eller betett sig olämpligt. Där heltid och fast anställning är normen. Där våra representanter har kraften inte bara från sina kamrater på arbetsplatsen utan också från hela arbetarrörelsen. Där man kan säga nej till extra timmar när det inte funkar utan att vara rädd för att bli av med jobbet. Där vi är starka tillsammans.

ANNONS

Tillströmningen till fackförbunden har varit stor under det senaste året som har präglats av pandemin. Många har insett hur viktigt det är att ha facklig närvaro på arbetsplatsen. Det ökar chanserna för en bra arbetsmiljö. Att man har det skydd som behövs för att arbeta säkert. Att din anställning är trygg.

Vi tror att fackföreningsrörelsen kommer att gå stärkt ur den här krisen och att vi återvänder till en arbetsmarknad där fler kommer att skyddas och stärkas av kollektivavtal och där vi motar bort otryggheten från arbetsmarknaden.

Pierre Eriksson

ordförande LO-facken Halmstad

Helén Ung Le

ordförande LO-facken Kungsbacka/Varberg

Emelie Lindqvist

ordförande LO-facken Falkenberg

Tommy Andersson

ordförande LO-facken Hylte

Magnus Johansson

ordförande LO-facken Laholm

ANNONS