Inför återbrukskunskap som skolämne, efterfrågar skribenten.
Inför återbrukskunskap som skolämne, efterfrågar skribenten. Bild: Vidar

Klimatpolitik kräver förändringar

Vi måste tänka på hur vi reser, äter, konsumerar och planerar våra tätorter.

ANNONS
|

För några dagar sedan efterlyste Stefan Påhlsson (S) att klimatrörelsen mer skulle tänka på folks vardagssituation och komma med positiva förslag.

Det är ju precis det vi vill göra. Vi vill att samtalen vid köksborden, precis som nu, präglas av vardagens glädjeämnen och bekymmer. Att tankarna på framtiden skall vara fyllda med tillförsikt och goda förväntningar och inte behöva fyllas med oro och svårigheter genom i att leva i en tuff klimatsituation. Vårt fokus är just det men framför allt att detta skall fungera om fem, tio och tjugo år. Att våra barn och barnbarn också ska få ha det så.

ANNONS

Då måste vi förstå att en klimatpolitik som kommer att kräva förändringar i vårt livsmönster blir nödvändig. Vi måste tänka på hur vi reser, äter, konsumerar och planerar våra tätorter. Hur vi behandlar skog och mark har en avgörande betydelse. Vi måste förstå att tidsfönstret vi har att kunna förändra krymper snabbt. Det är omtanke om framtiden, inte någon vilja att formulera katastrofscenarion för deras egen skull som är klimatrörelsen ändamål .

Positiva förslag: Ta fram enkla appar för resor där tidsåtgång för önskad resa med olika alternativ framkommer. Med pris och tidtabell men också klimatutsläpp. Är då 200 kilo CO2 värt en tidsvinst på någon timme? Och motsvarande för kläder, vitvaror, elektronik och mat. En utmaning som inte är oöverstiglig.

Inrätta yrkeslinjer för reparationer och återvinning av konsumtionsvaror. Inför återbrukskunskap som skolämne. Samma idéer för bildningsförbunden. Möjliggör plats för reparationsverkstäder och ge bidrag till sådana företag. Gör regelbunden jämförelse med andra kommuners klimatarbete i Sverige och i Europa. Bli medlem i Sveriges Klimatkommuner. Stimulera resformen buss, tåg, cykel, samåkning och gång ännu mer. Listan är lång, alla kan bidra!

Nils Werner

Klimataktion

ANNONS