Det är inte rätt att vissa återbetalningar ska kosta att få överförda, menar skribenten.
Det är inte rätt att vissa återbetalningar ska kosta att få överförda, menar skribenten. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Inte rätt att behöva betala för överföring

Allt det sagda drabbar de kunder som är mindre bemedlade och i övrigt har svårt tillgodo sina intressen.

ANNONS
|

Sverige har över tid haft ett väl fungerande postväsen och för staten var den postala verksamheten en mycket viktig angelägenhet. Med tiden vidgades uppgifterna: man skapade postsparbanken och postgirot. Det sistnämnda var ett fantastiskt betalningssystem, inte minst för vanliga löntagare, och även för staten var det en god inkomstkälla trots att avgifterna för varje transaktion oftast var noll eller mycket liten.

Med kommande EU- inträde skulle "onödig" (?) statlig verksamhet upphöra och bolagisering och allt annat elände blev därför mantra. Det ledde omsider till att postgirot skulle säljas och Nordea blev ny ägare och det synnerligen förträffliga systemet döptes om till plusgirot. Nordea har snabbt därefter skrotat plusgirot för privatpersoner (bankgiro ger större vinst!).

ANNONS

När privatpersoner i dag får en utbetalningsavi från Nordeas plusgiro (avsändare kan vara någon form av återbetalning från ett företag eller kommun och att avsändaren saknar uppgift om kunden) så löser andra banker inte in denna. Nordea har inte lyckats komma överens med andra banker. Man måste därför gå till Nordea som genomför transaktionen till en annan bank mot en avgift på 100 kronor i den mån man inte har eget konto på Nordea och vill att pengarna skall stanna kvar där. När det till exempel sker en återbetalning av premie från en bilförsäkring måste man alltså betala för att få den överförd till eget konto.

Allt det sagda drabbar de kunder som är mindre bemedlade och i övrigt har svårt tillgodo sina intressen. Nordea borde självfallet göra överföring till annan bank gratis när det gäller hantering av avi (motsvarande) som banken själv ställt ut.

Herr Arnes penningar

ANNONS