Frösakullsskolan, Halmstad.
Frösakullsskolan, Halmstad. Bild: HP Arkiv

Inför nationell skolpeng

158 miljoner kronor mer till skolan i Halmstad. Skolan är lösningen på många av Sveriges problem.

ANNONS
|

Alla vinner på en bra skola. Men Sverige upplever en skolkris. Varje år är det 17 000 elever som inte klarar skolan. Var tredje elev tycker att grundskolan är stökig. Var fjärde lärare uppger att de har blivit utsatt för hot och våld. Det är en alarmerande utveckling.

Men i stället för att fokusera på ordningskrisen i den svenska skolan väljer Socialdemokraterna att ta strid mot föräldrarnas rätt att välja skola. Man lägger förslag som innebär bussning och lottning av elever. Makten över att välja skola flyttas från köksborden till kommunala byråkrater och politiker.

Liberalerna väljer en annan väg. Vi står upp för föräldrarnas rätt att välja, samtidigt som vi inte blundar för att det i dag finns friskolor som inte lever upp till vad man kan förvänta sig.

ANNONS

Liberalerna vill satsa 16 miljarder kronor mer på skolan under de närmaste åren. Vi är det parti i riksdagen som satsar mest på skolan.

Liberalerna går till val på statlig skola. Skolan är en nationell angelägenhet och att det därför borde vara ett nationellt intresse. Det är hög tid att staten tar över ansvaret för skolan och inte minst det fulla ansvaret för skolväsendets finansiering. Liberalerna vill förstatliga skolan redan under nästa mandatperiod.

Nu presenterar Liberalerna nya siffror på vad detta skulle betyda för Halmstads kommun. Liberalernas reform innebär fullt utbyggt år 2025 att skolan i Halmstad tillförs cirka 158 miljoner kronor per år. Det innebär en höjning med 12 procent och att ersättningen per elev höjs från 105 000 kronor till 118 000 kronor per elev. Det motsvarar cirka 190 lärartjänster i kommunen.

Cecilia Rönn (L)

toppkandidat till riksdagen

ANNONS