Skördetröska i fullt arbete.
Skördetröska i fullt arbete.

Hylte kommun skall underlätta för lantbrukare

Vi vill hjälpa de som vill starta upp ny ”grön” verksamhet eller utveckla sin verksamhet genom kommunen.

ANNONS
|

Vi Sverigedemokrater i Hylte vill göra allt vi kan för att underlätta för våra jordbrukare/ lantbrukare och göra Sverige mer självförsörjande av livsmedel. Pandemin och det fruktansvärda kriget i Ukraina har visat hur sårbara vi egentligen är i en kris. Höga priser på drivmedel, el, spannmål, gödsel med mycket mera har gjort situationen för många lantbrukare ohållbar.

Vad kan vi i Hylte göra?

• Vi vill hjälpa de som vill starta upp ny ”grön” verksamhet eller utveckla sin verksamhet genom kommunen. Det skall finnas hjälp att få, exempelvis över vilka bidrag man kan söka via jordbruksverket/ länsstyrelsen, förmedling med dessa myndigheter samt hjälp med att lösa de kriterier som krävs för att få bidrag. Både rådgivning men också faktisk hjälp med att skriva en affärsplan och andra dokument som kan behövas. Även hjälp med att söka stöd ur olika fonder och tillfälliga krisbidrag som eventuellt kommer.

ANNONS

• Vi vill se över möjligheten att använda kommunens jurister för att hjälpa lantbrukare som hamnar i en situation som kräver juridisk hjälp.

• Vi vill se mer lokalproducerad mat i kommunens skolor och omsorgsboenden.

• Underlätta och skynda på de kommunala beslut som kan krävas vid nybyggnationer.

• Underlätta och hjälpa till med stöd och rådgivning för de som vill starta förädlingsföretag av det man producerar.

• Hjälpa intresserade ungdomar att få kontakt/praktikplats/arbete inom lantbruk i Hylte.

Vi kan i kommunen inte lova guld och gröna skogar, men kan vi underlätta så är det vårt ansvar att göra det.

Kalle Dahlgren

Sverigedemokraterna Hylte

Stina Isaksson

gruppledare Sverigedemokraterna Hylte

ANNONS