Hur långt har Halmstads kommun kommit i arbetet med att räkna på och implementera koldioxidbudgeten? Det är en av frågorna som skribenterna ställer sig.
Hur långt har Halmstads kommun kommit i arbetet med att räkna på och implementera koldioxidbudgeten? Det är en av frågorna som skribenterna ställer sig. Bild: Lina Salomonsson

Hur går det för Halmstads koldioxidbudget?

Att allmänheten ska kunna följa arbetet är en mycket viktig aspekt av arbetet med en koldioxidbudget.

ANNONS
|

Klimatkrisen pågår redan, den är ingenting som kommer att hända i framtiden.

Halmstads kommun har i samarbete med Uppsala universitet arbetat fram en koldioxidbudget och enligt den måste kommunens koldioxidutsläpp minska med 15 procent per år från år 2020.

Kommunen har inte någon sammanställning över vad som behöver göras för att minska utsläppen för att nå Parisavtalet. Klimatpåverkan inkluderas inte som underlag i kommunens budgetprocess. Inte heller bedriver kommunen något innovationsprojekt med högskola, näringsliv eller civilsamhälle för att stärka möjligheterna att minska utsläppen.

Att allmänheten ska kunna följa arbetet är en mycket viktig aspekt av arbetet med en koldioxidbudget. Det är ett sätt att tydliggöra för kommuninvånarna vad arbetet med att minska koldioxidutsläppen består av och vilken stor roll våra olika val och beteenden spelar.

ANNONS

Vi anser att Halmstads kommun har ett stort ansvar att informera och engagera allmänheten i klimat- och miljöarbetet. Vi kommer därför att vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj ställa två frågor om koldioxidbudgeten.

1. Hur långt har kommunen kommit i arbetet med att räkna på och implementera koldioxidbudgeten?

2. Hur planerar man att redovisa arbetet för kommuninvånarna?

Extinction Rebellion Halland, Fridays for future i Halmstad, Klimataktion i Halmstad, Fältbiologerna i Halmstad, Naturskyddsföreningen i Halmstad

ANNONS