Vision vill upprätthålla demokratin men också arbetsmiljön i Halmstads kommun.
Vision vill upprätthålla demokratin men också arbetsmiljön i Halmstads kommun. Bild: Jari Välitalo

Hur bevarar vi demokratin i Halmstads kommun?

Vision är för yttrandefrihet och att alla ska få uttrycka sin åsikt.

ANNONS

I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift.

Vision bryr sig om våra medlemmar som varje dag gör insatser för att värna, utveckla och bevara demokratin. Några exempel på detta är att kommuninvånarna i Halmstad har rätt till hemtjänst, skolskjuts, bygglov eller att det kan genomföras en folkomröstning. Omröstningen sker enligt invånarnas vilja och fullmäktiges beslut kring ett hotellbygge.

Hur blir det när demokratin inte fungerar? I år är det hundra år sedan vi i Sverige fick demokrati. Vi på fackförbundet Vision värnar om demokratins grundtanke som är att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter i samhället.

ANNONS

Ibland när invånarna i Halmstads kommun uttrycker sig påverkar det arbetsmiljön för våra medlemmar. Det innebär att vissa av våra medlemmar hamnar i situationer där tyckande övergår i personangrepp. Detta är tyvärr något som blir allt vanligare och händer inom alla delar av Halmstads kommun. Detta blir våra medlemmars arbetsmiljö och vardag på jobbet.

Det kan påverka en enskild individ så till den grad att hen kan tvingas till sjukskrivning och i slutändan stå utan anställning. En rädsla för verbala påhopp, hot eller negativa omskrivningar i tidningsartiklar eller sociala medier i sin tjänsteutövning utgör ett hot mot vår demokrati.

Våra medlemmar har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats. Det är inte meningen att jag som medarbetare i Halmstads kommun ska ha en klump i magen på grund av att jag utför det arbete jag är anställd att göra. Våra medlemmar tycker om sina arbeten och vill göra vad de kan för att hjälpa dig som kommuninvånare.

Hur får vi en fungerande demokrati? Vision är för yttrandefrihet och att alla ska få uttrycka sin åsikt. Vision anser att yttrandefrihet ska göras i god ton. Det är hundra år sedan vi fick demokratin i Sverige och Vision tycker att vi ska upprätthålla demokratin men också arbetsmiljön i Halmstads kommun.

ANNONS

Marika Fransson

ordförande Vision Halmstad

Markus Andersson

huvudskyddsombud Vision Halmstad

ANNONS