Faktum är att många nyblivna pensionärer i dag får ut mindre än hälften av den lön de tidigare haft i inkomstpension, vilket är helt orimligt, skriver två representanter för PRO.
Faktum är att många nyblivna pensionärer i dag får ut mindre än hälften av den lön de tidigare haft i inkomstpension, vilket är helt orimligt, skriver två representanter för PRO. Bild: Henrik Montgomery/TT

Hög tid för politiker att ta pensionsfrågan på allvar

PRO menar att det krävs en översyn av hela pensionssystemet och att den allmänna pensionen måste höjas.

ANNONS
|

Under de senaste åren har bristerna i Sveriges pensionssystem blivit allt tydligare. Den allmänna pensionens andel av slutlönen när man lämnar arbetslivet är för många som är, eller är på väg att bli, pensionärer i dag väsentligt lägre än de 60 procent som utlovades när pensionsreformen sjösattes.

Pensionsnivån har inte följt löntagarnas inkomstutveckling, vilket visar sig bland annat genom att vi har en stor grupp pensionärer som lever i relativ fattigdom. Faktum är att många nyblivna pensionärer i dag får ut mindre än hälften av den lön de tidigare haft i inkomstpension, vilket är helt orimligt.

I en ny Sifoundersökning beställd av PRO svarar en femtedel av svenskarna att pensionsfrågan kan avgöra vilket parti de kommer att rösta på i valet. Men det är inte bara pensionärerna som bryr sig om pensionerna. I samma undersökning svarar dessutom åtta av tio tillfrågade svenskar i alla åldrar att de tycker att pensioner är en viktig valfråga.

ANNONS

Det är ett tecken på att många oroar sig för att pensionen inte kommer att räcka till efter ett helt arbetsliv, och det borde skicka en tydlig signal till politikerna att det är dags att ta frågan på allvar. Bara i Halland finns 77 000 pensionärer, som alla är potentiella väljare. De förtjänar en trygg tillvaro med en stabil ekonomi efter ett långt arbetsliv.

PRO menar att det krävs en översyn av hela pensionssystemet och att den allmänna pensionen måste höjas. Pensionssystemet är underfinansierat vilket gör att pensionerna inte hänger med lönernas utveckling. Därför behöver inbetalningarna till systemet öka från dagens avgift på 17,21 till 18,5 procent. Det kan, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar, ge höjda pensioner med 6,6 procent. Det skulle göra stor skillnad i pensionskuvertet för många.

Om mindre än ett år är det val. Det är hög tid att Sveriges politiker tar frågan på allvar. Ingen ska behöva oroa sig över att pengarna inte räcker för att betala räkningar eller om de har råd med en julklapp till barnbarnet. Alla ska kunna leva på sin pension.

Sten-Erik Svensson, ordförande PRO Halland

Christina Tallberg, ordförande PRO

ANNONS