HFAB:s huvudkontor i Halmstad.
HFAB:s huvudkontor i Halmstad. Bild: Roger Larsson

HFAB bör främst tänka på sina hyresgästers säkerhet och rätt till god service

Ett bostadsbolag som inte förmår leverera vad dess hyresgäster har rätt till ska inte heller gå skadeslöst.

ANNONS
|

Angående tidigare artiklar i HP om långa köer för reparation av vitvaror.

Man blir förvånad över att ett så stort företag som HFAB misslyckas så totalt med att upphandla ett kompetent serviceföretag för reparation och installation av vitvaror hos hyresgästerna. Är det bara pengarna som styr? Är det lägsta budet som alltid vinner även om förutsättningarna för att klara av uppdraget är dåliga?

HFAB bör främst tänka på sina hyresgästers säkerhet och rätt till god service. Vi betalar ju för att bo i deras lägenheter. Våra hyror genererar stor vinst till bolaget och kommunen. Vinsten används för olika verksamheter i kommunen. Vi kommunala hyresgäster är inte bara skattebetalare utan också kommunala bidragsgivare.

ANNONS

Jag tycker att HFAB:s vd ska ta sig en titt på hur denna upphandling skötts. Naturligtvis ska han se till att Saps ersätter HFAB för allt extraarbete Saps orsakat bolaget och därigenom oss hyresgäster. Det handlar väl om kommersiell affärsverksamhet och inte ideell amatörverksamhet? Ett företag som inte klarar av att leverera vad som ingår i en upphandling ska inte gå skadeslöst.

HFAB ska naturligtvis ersätta de hyresgäster som orsakats skada av Saps oförmåga. Ett bostadsbolag som inte förmår leverera vad dess hyresgäster har rätt till ska inte heller gå skadeslöst.

Jag uppmanar HFAB:s vd att kontrollera vad som skett med upphandlingen och även hålla ögonen på övrig verksamhet i bolaget, och då inte bara alla nya bostadsprojekt som startas.

Kritisk hyresgäst

Svar direkt:

Hej och tack för din insändare! Vi på HFAB uppskattar engagemanget för vår verksamhet och är tacksamma för att förväntan på vår leverans är stor. I fallet som uppmärksammas gällande vår service av vitvaror, har vi full förståelse för att detta har medfört brister i vår förvaltning och service till våra hyresgäster. Vi beklagar detta. Som vd har jag stort förtroende för alla medarbetare och jag vet att vi varje dag arbetar intensivt med att säkerställa våra löften till våra hyresgäster. Ibland inträffar dock saker som vi har svårt att förutse. Vår ambition är givetvis att påverkan ska bli så liten som möjligt för vår verksamhet och våra hyresgäster.

ANNONS

Som allmännytta och kommunalt bolag strävar vi efter att tillhandahålla rätt service. Vi omfattas av direktivet LOU (Lagen om offentlig upphandling) där vi ger alla möjlighet att konkurrera på lika villkor. HFAB sätter upp krav på kvalitet och leverans och vi förväntar oss att våra upphandlade leverantörer lever upp till dessa. Det finns dock tillfällen där infasningen av nya leverantörer brister, som i detta fall. Jag vet att våra medarbetare arbetar aktivt tillsammans med vår upphandlade leverantör för att upprätthålla våra högt ställda kvalitetskrav.

Självklart ska vi alltid följa de regler som lagen kräver av oss när det gäller ersättningar för brister som våra hyresgäster upplever. Om någon av våra hyresgäster är osäker eller har frågor kring detta är de välkomna att ta kontakt med oss för att titta på det enskilda ärendet.

Christian Kylin, vd HFAB

LÄS MER:Långa köer för att få vitvaror reparerade i HFAB:s hyresrätter

ANNONS