Villmanstrand återvinningscentral i Halmstad.
Villmanstrand återvinningscentral i Halmstad. Bild: Jari välitalo

HEM bränner inte förpackningsplast

Diskussionen som förts den senaste tiden rör inte förpackningsplasten utan hårdplast, det vill säga pulkor, hinkar och plastmöbler som i dag avlämnas vid våra återvinningscentraler.

ANNONS
|

Svar på HP insändare 28/7 ”Att källsortera eller bränna sopor” samt ”HEM-brännare” 30/7.

Nej, Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) bränner inte den förpackningsplast som samlas in vid våra återvinningsstationer. Denna plast som kommuninvånare i villor, mindre flerfamiljshus och fritidshus källsorterat och avlämnat vid våra återvinningsstationer samt den som insamlats i miljörum i större flerfamiljshus, upphämtas och omhändertas av förpackningsinsamlingen (FTI) och inte av HEM.

Diskussionen som förts den senaste tiden rör inte förpackningsplasten utan hårdplast det vill säga pulkor, hinkar och plastmöbler som i dag avlämnas vid våra återvinningscentraler (ÅVC) i Flygstaden, Villmanstrand, Getinge och Oskarström.

Anledningen till att det inte finns ett separat kärl för insamling av just hårdplast vid ÅVC är att plasten inte är en homogen råvara utan består av en mix av plaster med olika kemi som gör den ytterst svår att återvinna. Att sortera ut hårdplast skulle medföra många och långa transporter och mycket höga behandlingskostnader för att en ytterst liten del av materialet skulle kunna återvinnas och resten ändå gå till förbränning.

ANNONS

Att samla in hårdplast som i dagens läge knappt går att materialåtervinna inger inte förtroende. Det blir green washing och ett symbolagerande som inte bidrar nämnvärt till kommunens miljöarbete.

Däremot har analyser visat att det som i dag slängs i brännbart, vid våra ÅVC, ofta hör hemma i andra fraktioner så som till exempel träavfall, textilier och återbrukbart. Och i dag särskiljer vi cellplast/frigolit, som framförallt används inom byggindustrin, då denna är en homogen plast som ger nästintill 100 procent materialåtervinning.

Insamling av cellplast är ett gott exempel på plaståtervinning som bidrar till ett positivt cirkulärt flöde och kommunens miljöarbete. HEM arbetar kontinuerligt med att hitta nya delfraktioner för materialåtervinning och har givetvis som mål att minska mängden avfall som går till förbränning.

Utsortering av matavfall i gröna påsar är en del av kommunens miljöarbete som har tagit tid att vänja oss vid samt för HEM att omhänderta på ett vis som fungerar för oss alla.

Det är nu glädjande att vi i Halmstad blir fler och fler som sorterar ut vårt matavfall och i dag sorterar 75 procent av våra flerbostadshus åter ut sitt matavfall i gröna påsar. Kvaliteten blir bättre och bättre och i dag hanterar HEM allt matavfall, vilket går vidare till produktion av biogas och biogödsel.

ANNONS

Louise Uvenfeldt (M)

styrelseordförande Halmstads Energi och Miljö AB (HEM)

ANNONS