Fabio Ishaq får beröm.
Fabio Ishaq får beröm.

Heder åt Fabio Ishaq

Fabio Ishaq är den ledamot i kommunstyrelsen som erkänner att han inte förstått informationen om entledigandet av Hemvårdsförvaltningens chef Jennie Vidal.

ANNONS
|

Äntligen en ledamot i kommunstyrelsen som erkänner att han inte förstått informationen om entledigandet av Hemvårdsförvaltningens chef Jennie Vidal. Sannolikt ingen annan, då ingen av ledamöterna krävde en redovisning om vad som som var samverkansproblem.

Hur kan en kommunstyrelse fatta så avgörande beslut på så vaga grunder?

Jennie VIdal
Jennie VIdal

Som gamla föreningsmänniskor ställer vi oss frågan om detta sätt att besluta om allvarliga frågor numera är vanligt i kommunstyrelse? Dessutom borde väl ledamöterna förstått vad ett entledigande skulle innebära för en helt ovetande Jennie Vidal?

Kommundirektör Mattias Rossköld sätt att kommunicera är mer än märkligt samt att han dessutom tycker det är OK och att det inte fanns tid till personlig uppsägning. Är tillvägagångssättet förenligt med Halmstads kommuns policy?

ANNONS

Möjligen gäller inte kommunens policy för Mattias Rossköld? Det är en märklig hantering.

Även om kommundirektören har en socionom utbildning så framgår inte detta i hans sätt att behandla personal. Hans sätt att agera påminner mer om att vara "Herre på täppan".

I HP:s artiklar att beskrivs hur Mattias Rossköld ser på kommunikation, detta skapar sannolikt ingen god personalanda. För oss vanliga skattebetalare vill vi ha en god äldre- och barnomsorg och skola.

Det borde vara känt att en god och trivsam äldreomsorg minskar kostnaderna för sjukdomar. Dessutom betalar alla pensionärer mer i skatt, ända till sista andetaget. Som aktiva pensionärer har vi varit stolta över kommunens förvaltningschef Jennie Vidal. Hon har i alla väder kämpat för en god vård och omsorg. Dessutom har hon hållit fanan högt i personalpolitiken med ”Laget före jaget”.

Ingrid Gunnarsson

Torsten Söderberg

Anna-Greta Bengtsson

Föreningsmedlemmar i PRO

ANNONS