Förslag på nya skolämnen debatteras.
Förslag på nya skolämnen debatteras. Bild: Hossein Salmanzadeh / TT

Hälsokunskap borde bli nytt ämne i förskola och skola

Apropå ledarkrönika med förslag om ett nytt ämne i skolan, klimatkunskap.

ANNONS
|

Replik. Apropå Karlssons kolumn, ”Låt klimatkunskap bli ett nytt skolämne”, 16/8.

I dagens HP föreslår Mattias Karlsson att klimatkunskap ska bli ett nytt ämne i skolan. Varför inte redan i förskolan, precis som socialistiska och kommunistiska länder i alla tider använt sig av för att få framtida politiskt korrekta medborgare som förfäktar den politiskt korrekta ”sanningen”?

Klimatkunskap är bra att ha, men så länge världens vetenskapare inte är eniga om huruvida vi är på väg mot undergången eller ej, så är det mycket tydligt att ämnet Klimatkunskap kommer att användas av de som har makten över lärandet i skolorna. Har de den åsikten att vi är på väg mot undergången om vi inte gör något så blir det detta som man lär ut.

ANNONS

Klimatkunskap kan aldrig bli ett ämne baserad enbart på vetenskapliga fakta eftersom det finns så många parametrar, både kända och okända, att ta hänsyn till. Därför finns det många olika uppfattningar om sanningen. Den sanning som presenteras av FN eller rättare sagt deras klimatpanel IPCC är en rapport som baseras på den ena falangens vetenskapliga rapporter. Den andra falangens uppfattningar syns eller hörs praktiskt taget aldrig i svenska media.

Hälsokunskap borde däremot vara ett ämne man börjar med redan i förskolan så att vi kommer till rätta med alla skador som orsakas av fel kost. Där är sanningen uppenbar. Men det är klart att då måste vi först ändra Livsmedelsverkets kostrekommendationer så att dessa inte fortsätter rekommendera sådan mat som gör oss överviktiga, feta och sjuka.

Lasse Blomdahl

Svar direkt:

Lasse Blomdahl ser klimatfrågan som att det finns två vetenskapliga falanger som en medborgare ska ta ställning till. Just denna utgångspunkt visar med all tydlighet mitt budskap, det vill säga behovet av att den uppväxande generationen får grundläggande kunskaper i skolan om klimatkrisen.

Vissa av den vuxna generationen tycks nämligen inte vilja ta till sig sanningen om de pågående klimatförändringarna, vad de beror på och vilken påverkan de kommer att ha på vår framtid.

ANNONS

Mattias Karlsson

politisk redaktör

ANNONS