Halmstad för en bostadspolitik för marknaden

Vi kan i HP 18 januari läsa om förslaget på höjda tomtpriser för tomter på Ranagård från 1,3-1,5 till 2-2,2 miljoner kronor.

ANNONS
|

I december klubbades ett beslut att höja tomtpriserna i Åled från 350 000 till 500 000 kronor. Konsekvenserna av dessa beslut blir att det blir allt svårare att skaffa bostad i Halmstad om man inte har gott om pengar.

I december var Vänsterpartiet det enda partiet som reagerade på höjningen. Inget annat parti protesterade. De enda som bemötte vårt yrkande var Miljöpartiet som försvarade denna höjning. Detta är bara några exempel på hur Halmstads kommun underlåter att påverka bostadsmarknaden i kommunen genom att använda sig av sina möjligheter att styra utvecklingen. Via markköp, tomtpriser, krav på exploatörer, upplåtelse av tomträtter och via styrningen av sina kommunala bolag HFAB och Hem kan kommunen påverka bostadsmarknad och bostadskostnader. Bolagens avkastningskrav och avgifter för till exempel elnät påverkar bostadskostnaderna, liksom de direkta uttag man gör från bolagen.

ANNONS

Det borgerliga styret har konsekvent sett till att låta marknaden helt styra utvecklingen sedan maktövertagandet i Halmstad 2006. Man har hänvisat till marknaden vid prissättningar och byggande av nya bostadsområden. Därmed har segregationen ökat, kostnaderna stigit i höjden, avgifterna likaså och Halmstadborna har fått det allt svårare och dyrare att skaffa sig en önskad bostad.

Likt en taltrast för marknaden har såväl Jenny Axelsson som hennes företrädare på posten i samhällsbyggnadsutskottet försvarat marknadstänkandet och förnekat kommunens möjligheter att föra en aktiv bostadspolitik som gynnar fler Halmstadbor än de som har gott om pengar. Såväl den övriga majoriteten som opposition verkar tycka att detta är rätt politik. Vänsterpartiet har genom ett flertal förslag och motioner i såväl bostadsfrågor som bolagsärenden stått i princip ensamma. Må kritiken av höjda tomtpriser i Söndrum få Jenny Axelsson och hennes kamrater att ändra riktning - åtminstone på tomtprissättningen!

Tania Bengtsson

Mariann Norell

Vänsterpartiet

LÄS MER:Kraftigt höjda tomtpriser på Ranagård får kritik

LÄS MER:Priset på kommunala tomter höjs med 50 procent

ANNONS