Liberalerna vill helt enkelt skapa goda möjligheter för pendling i hela Halland, skriver två representanter för partiet.
Liberalerna vill helt enkelt skapa goda möjligheter för pendling i hela Halland, skriver två representanter för partiet. Bild: Jonatan Gernes

Hallandståg för pendling i hela Halland

Liberalerna vill se fler stationer och linjer för såväl tåg som buss

ANNONS
|

Halland är en tillväxtregion med kraftigt ökande befolkning som har stora angränsande arbetsmarknadsregioner i norr och i söder. Liberalerna vill se fler stationer och linjer för såväl tåg som buss i Halland.

Vi liberaler vill skapa möjligheternas region där regiontågen på Västkustbanan på sikt utvecklas till vad vi kallar ett Hallandståg för pendling i hela Halland. Vi vill se att statliga resurser satsas på utveckling av Västkustbanan. Utöver stopp i våra halländska städer ska Hallandstågen stanna i Åsa, på den blivande stationen i Värö och dessutom vill vi även se fler stationer i framtiden, till exempel i Getinge. Vi vill se regiontåg etableras på Markarydsbanan med stopp i Veinge och Knäred.

ANNONS

Öresundstågen ska fortsatt förbinda Halland med Göteborg, Skåne och Danmark med snabba tåg. Vi vill se fler avgångar för Öresundstågen när Västkustbanan är utbyggd.

Busstrafikens tider ska i möjligaste mån anpassas till tågtrafikens avgångs- och ankomsttider och dessutom är det en självklarhet för oss liberaler att busstrafiken binder ihop stad och land.

Liberalerna vill helt enkelt skapa goda möjligheter för pendling i hela Halland.

Ann Molander (L) toppkandidat till regionen

Lars Nordgren (L) kandidat till regionen från Halmstad

Elvis Begic (L) kandidat till regionen från Laholm

Linda Svensson (L) kandidat till regionen från Hylte

ANNONS