Gör Sommarkraft tillgängligt för fler

Sommarkraft innebär att gymnasieelever som går i årskurs 1 erbjuds tre veckors sommarjobb på någon av Halmstads kommuns arbetsplatser.

ANNONS
|

En möjlighet för ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenheter och en inblick i olika arbetsuppgifter som kan förekomma inom kommunen. Att Halmstads kommun erbjuder ungdomar sommarjobb är positivt för ungdomarna som får möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet och att kommunen som arbetsgivare får visa upp sig.

Vi känner till att ungdomar med särskilda behov såsom utvecklingsstörning, autism, ADHD och andra NPF-diagnoser inte i den utsträckningen som behövs får anpassade sommarjobb utifrån sina förutsättningar. Detta är elevgrupper som i större utsträckning behöver stöd och anpassningar för att klara av att sommarjobba. Det är också så att anpassningarna måste vara på individnivå för att det ska fungera.

ANNONS

Är det då rätt att särbehandla en grupp ungdomar framför andra? Vi tycker att ibland är det tvunget med positiv särbehandling för att jämna ut förutsättningarna och stödja en grupp som behöver extra stöd. Att positivt särbehandla elever med diagnoser för att hjälpa denna grupp in på arbetsmarknaden borde vara en angelägenhet för Halmstads kommun. Sommarkraft är ofta en första kontakt med arbetsmarknaden.

Vad krävs för att göra Sommarkraft inkluderande och tillgängligt för fler? Bättre planering med en tydlig målsättning att göra Sommarkraft tillgängligt för fler ungdomar och framför allt ungdomar med särskilda behov. Men också genom att utbilda andra ungdomar i att leda ungdomarna med särskilda behov. På detta sätt skulle alla ungdomar växa samt få möjlighet att få spännande och utmanande sommarjobb.

Eftersom Halmstads kommun är en så stor arbetsgivare borde det inte vara något större problem att erbjuda ungdomarna sommarjobb i större utsträckning.

Vill Halmstads kommun uppfattas som den tillgängliga och inkluderande kommunen är det hög tid att ta sitt ansvar.

Tord Johansson (S)

vice ordförande i Socialnämnden och ledamot i kommunfullmäktige

Eva-Marie Paulsson (S)

vice ordförande i Kulturnämnden och ledamot i kommunfullmäktige

LÄS MER:Hård konkurrens om sommarjobb

ANNONS