Frågan är inte om - utan när och hur

”När kommer vargen?” Intressant sätt att förneka en forskarkår där majoriteten säger att människans koldioxidutsläpp kommer att orsaka stora klimatförändringar.

ANNONS

Svar till ”Håkan Bengtsson”, 23/4

Detta trots forskare som visar att förbränning av fossila bränslen inte påverkar klimatet ivrigt hejas på från oljelobbyn och deras pengar.

Bara för att de forskare som kom med de mest alarmerande klimatrapporterna på 1980-talet hade fel betyder inte det att klimatet inte kommer förändras. Klimatet har redan förändrats något. Även om förändringen är liten ser vi redan idag fler värmerekord och exremväder. Även om de stora klimatproblemen inte kommit ännu kommer de någon gång.

Faktum kvarstår att koldioxid är en växthusgas, att koldioxidhalt i atmosfären har ökat och att detta har lett till en ökad medeltemperatur. Frågan är bara när klimatförändringarna blir för stora. Vissa alarmande forskare trodde att det skulle ske redan nu, andra tror att det är om 80 år.

ANNONS

Bara för att en läkare sagt till en storrökare att han kommer drabbas lungcancer, men att han inte fått det ännu betyder det inte att läkaren har fel. Rökaren drabbas kanske först om tjugo år. Detsamma gäller jorden och klimatförändringarna.

Erik Engvall

ANNONS