Halmstad behöver en Folkpark med ett Kulturhus som samlingsplats för sina kommuninnevånare. Bättre placering går inte att finna än den nuvarande platsen, anser skribenten.
Halmstad behöver en Folkpark med ett Kulturhus som samlingsplats för sina kommuninnevånare. Bättre placering går inte att finna än den nuvarande platsen, anser skribenten. Bild: HP/arkiv

Förslaget om Folkparken bör förkastas

Halmstad behöver en Folkpark med ett Kulturhus som samlingsplats för sina kommuninnevånare. Bättre placering går inte att finna än den nuvarande platsen.

ANNONS
|

Replik. Svar på Stefan Pålssons replik 31/8 på Rigmor Wilderoth inlägg om Kulturhuset 24/8.

Stefans rubrik att ”Modiga politiker finner man inte bland de som lovar allt åt alla”. Vad kan det vara för modigt med att vara med och besluta om en ödeläggelse av vår Folkpark.

I mitt tycke är det ett politiskt självmord av S att förorda det lagda planförslaget om Folkparken som betyder rivning av Kulturhuset. Förslaget bör förkastas då allmänhetens uppfattning är motstridig mot de styrande politikerna. Förslaget strider mot tidigare beslut om att: ”skydda och utveckla kulturmiljön inom parkområdet samt att säkerställa parkens gröna och rekreativa värden och områdes tillgänglighet för allmänheten”. Detta är inte förenligt med byggandet av bostäder i parkområdet.

ANNONS

Men som tydligt framgår har Stefan P inte förstått vikten av att det behövs en samlingsplats för den breda allmänheten, där olika kulturella arrangemang kan förverkligas till en rimlig kostnad. Halmstad behöver en Folkpark med ett Kulturhus som samlingsplats för sina kommuninnevånare. Bättre placering går inte att finna än den nuvarande platsen.

Kulturhuset har ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Kulturhuset har den största scenen i hela Halland, och ett stort golv som kan användas till dans i alla dess former. Kulturhuset har lämpliga lokaler för att fylla behovet för att främja det fria kulturlivet.

I en utredning om det fria kulturlivet framkom det att Halmstad lider stora brister av ändamålsenliga lokaler och där Kulturhuset kan fylla många lokalproblem. Någon konsekvensbeskrivning har inte presenterats. Områdes status på byggnader med mera är ett resultat av tidigare politikers beslut. Detta då man genomförde en försäljning av området till privata aktörer.

Påståendet att det kostar omkring 137 miljoner att återställa Kulturhuset vill vi se en redovisning på. Halmstads Folkparks Kulturallians har redovisat en kostnadskalkyl på bevarandet av Kulturhuset som med 100 miljoner understiger påståendet av kostnaderna.

Björn C

ANNONS