”Genom det lokala föreningslivet där varje individ engagerar sig fritt och frivilligt möts människor varje dag runt om i landet. I pensionärs- och kulturgrupper, genom funktionsrättsrörelsen, politiska partier och i idrotts- och hembygdsrörelsen, för att bara nämna några.”
”Genom det lokala föreningslivet där varje individ engagerar sig fritt och frivilligt möts människor varje dag runt om i landet. I pensionärs- och kulturgrupper, genom funktionsrättsrörelsen, politiska partier och i idrotts- och hembygdsrörelsen, för att bara nämna några.” Bild: STAFFAN ALMQUIST

Föreningslivet i Halland blommar upp igen

Genom det lokala föreningslivet där varje individ engagerar sig fritt och frivilligt möts människor varje dag runt om i landet.

ANNONS
|

Lamporna i föreningslokalerna lyser upp i decembermörkret igen. Även om det kan vara ett litet tecken på återgången i samhället efter corona är på gång, så är det i själva verket en viktig symbol för att ortens invånare engagerar sig i vår gemensamma demokrati. Vi följer noggrant FHM:s rekommendationer, och följer noggrant utvecklingen av corona.

Genom det lokala föreningslivet där varje individ engagerar sig fritt och frivilligt möts människor varje dag runt om i landet. I pensionärs- och kulturgrupper, genom funktionsrättsrörelsen, politiska partier och i idrotts- och hembygdsrörelsen, för att bara nämna några.

I Halland har Studieförbundet Vuxenskolan äntligen startat upp fysisk verksamhet efter ett och ett halvt år av väntan. Vi märker på deltagarna att möjligheten att få samtala, utbyta kunskap och lära av varandra i fysisk form har varit väldigt saknad. Att den gemenskapen bidrar till att stärka vår gemensamma kunskap och i förlängningen vår demokrati är vi väldigt stolta över.

ANNONS

Föreningslivets kraft ligger i kombinationen mellan att mötas och att göra. Genom att människor möts och gör tillsammans byggs tillit mellan människor med olika förståelsebakgrunder. Detta bidrar i sin tur till att stärka tilliten till samhället och så byggs grunden för en stark demokrati. Föreningsfriheten är en grundförutsättning i den demokratin som vi känner den, en grundläggande frihet som måste värnas och vårdas och aldrig får förminskas till en enskild aktivitet.

Tillsammans med studieförbunden står föreningslivet för det guld som glimmar i kommuner runt om i hela vårt land, som möjliggör aktivitet, lärande, delaktighet och massor av glädje och stolthet. Det kan inte bli mer modernt, det kan inte vara mer aktuellt. För den individen och för demokratin i vårt land.

Niclas Erlandsson, ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Halland

ANNONS