Märkligt att staten släppt taget om både drift och ekonomi för en så viktig infrastruktur för hela landet och överlåtit den till lokala politiska vindar där riktning och styrka kan växla snabbt, skriver signaturen ”Flygplatser är viktiga”.
Märkligt att staten släppt taget om både drift och ekonomi för en så viktig infrastruktur för hela landet och överlåtit den till lokala politiska vindar där riktning och styrka kan växla snabbt, skriver signaturen ”Flygplatser är viktiga”. Bild: Johan Persson

Flygplatserna har blivit brickor i ett kommunpolitiskt spel

Märkligt att staten släppt taget om både drift och ekonomi för en så viktig infrastruktur för hela landet och överlåtit den till lokala politiska vindar.

ANNONS
|

HP-reportaget den 22/9 om det eldrivna flygplanet på Halmstad City Airport var intressant. Inte för flygplanet i sig, men för att reportaget gav positiva signaler när det gäller flygets utveckling och framtid.

Flygbranschen har varit dålig på att informera om utvecklingen bland annat beträffande minskade utsläpp vilket började långt innan pandemin bröt ut. Miljöaktivister, politiker och andra med negativ inställning till flyg hänvisar tyvärr alltför ofta, medvetet eller omedvetet, till uppgifter som inte bygger på fakta.

Regeringen bildade 2010 det statliga bolaget Swedavia som tog över driften av tio flygplatser varav man äger åtta och svarar för den kommersiella driften av Ronneby och Luleå. Övriga 25-talet flygplatser överlämnades huvudsakligen till kommuner att äga och driva.

ANNONS

Därmed upphörde i princip statens styrning, och många har liksom i Halmstad blivit brickor i det kommunpolitiska spelet. Med jämna mellanrum ifrågasätts flygplatsens berättigande, och man anger skäl som buller, utsläpp, behov av marken, eller att kommunala skattemedel användas för att täcka förluster.

Märkligt att staten släppt taget om både drift och ekonomi för en så viktig infrastruktur för hela landet och överlåtit den till lokala politiska vindar där riktning och styrka kan växla snabbt, men sällan når längre än till egen kommungräns.

Flygplatser är viktiga

ANNONS