Flygplats inte kärnverksamhet

Att driva en fly plats ingår inte i kommunens kärnverksamhet! Detta borde räcka för ett beslut om avveckling av flygverksamheten samt en försäljning av flygplatsen.

ANNONS
|

Att driva en fly plats ingår inte i kommunens kärnverksamhet! Detta borde räcka för ett beslut om avveckling av flygverksamheten samt en försäljning av flygplatsen. Vi befinner oss mitt i en Corona-kris, vars samhällskonsekvenser är svåra att överblicka.

Att under rådande situation och stor ovisshet om framtiden låta sig påverkas av branschfolk med överdrivna förhoppningar om att "flyget kommer att fungera från hösten som vanligt igen", att "Halmstad-Stockholm är en lönsam linje" och "inom en tioårsperiod flyger vi med batteridrivna passagerarplan" är naivt och osannolikt. Vi vet inget om när coronakrisen är över, om vi kan drabbas av en ny attack, vilka spår den lämnar efter sig, hur vi påverkats.

ANNONS

Sedan ett par månader arbetar de människor som kan från bostaden med hjälp av telefon och digitala kontakter. Videokonferenser har ersatt personliga möten. Det är dumt att tro att allt återgår till det normala. Våra vanor, attityder, värderingar och beteenden är redan under förändring. Omvärlden förändras - nya hot och möjligheter dyker upp. Gamla upp- fattningar och ståndpunkter måste prövas.

Vilka bedömningspunkter har Försvaret beträffande sin närvaro i Halmstad och behovet av en flygplats? Vilken "samhällsbyggande funktion" ser MSB i flygplatsen?

Ta tag i de här frågorna, visa handlingskraft och förändringsvilja! "Den bästa staden att bo i" är sannolikt en bättre tillväxtfaktor än för mycket fokus på den ovissa utvecklingen för besöksnäringen.

En klok tillväxtstrategi har kommuninnevånarnas önskemål och behov i fokus inte hur man ska locka rurister eller eventarrangörer till staden. Mycket är bra i Halmstad, men mycket kan bli bättre!

Olof Stigmar

ANNONS