Flertalet kan klara sig med kollektivtrafik och cykel

Centerpartiet i Halmstad ska enligt egen utsaga börja "jaga utsläppen"(HP 11/2), vilket är väldigt bra, uttalandet om jakten på utsläppen kommer i samma mening som där de säger sig vilja "värna bilarna". Vidare kan man läsa "gärna bussfiler, men inte på bekostad av möjligheten att ta sig fram med bil".

ANNONS
|

Replik. Apropå debattartikeln ”Alla ska kunna transportera sig effektivt och hållbart”, 11/2.

Centerns framtidsvision för Halmstad ser ut att vara fler bilar och trafikleder och då också fler p-platser. Ska det dessutom satsas på bussfiler, lite fler gångbanor och bredare cykelbanor, ja, då blir det inte mycket grönt kvar.

Busstrafiken vs. privatbilismen. Låt säga att bussen delvis har egen sträckning, som till exempel sträckan Nyhemsgrillen upp mot Snöstorp. Låt säga att närmsta hållplats är 150 meter från bostaden och bussen går var 10:onde minut. Samtidigt står bilen på garageuppfarten. Utgången är förutsägbar: vi väljer bilen i så gott som alla fall. Så är det nu, och det beteendet kommer inte att ändra sig av sig självt.

ANNONS

Begreppet inducerad trafikefterfrågan handlar om att förbättrad vägkapacitet skapar mer trafik, fler bilar helt enkelt. Därför kommer det inom en inte allt för avlägsen framtid åter bli för trångt och ännu en ny överfart eller fler filer behövs.

Det finns såklart de som bor så att de är helt beroende av biltransporter för sin vardag, men flertalet kommuninvånare, 70-80 procent, kan klara persontransporterna med kollektivtransporter och cykling.

Enligt den lokala koldioxidbudget som Halmstads kommun lät beställa 2019 behöver koldioxidutsläppen minska med 15 procent per år. Om Centern och de andra styrande partierna menar något med en hållbar framtid vore det på sin plats att ni redovisar hur resultatet blev 2020 och vilka åtgärder som vidtagits för att utsläppsminskningsmålet på 15 procent ska nås 2021.

Gun Jönsson, medlem i Klimataktion Halmstad

ANNONS