Fler fossilfria fordon, den nya Glänningeskolan som är ett passivhus, insamling av avfall med källsortering, är några exempel som lyfts fram av insändarskribenterna i en replik om klimatarbete inom Laholms kommun.
Fler fossilfria fordon, den nya Glänningeskolan som är ett passivhus, insamling av avfall med källsortering, är några exempel som lyfts fram av insändarskribenterna i en replik om klimatarbete inom Laholms kommun. Bild: Johan Svensson

Flera insatser har gjorts som vi är mycket stolta över

Det stämmer att klimatfrågan de senaste åren blivit alltmer akut och miljöanpassningar är helt nödvändigt, både när det gäller byggande och andra områden som kommunen styr över.

ANNONS
|

Replik. Svar på insändaren ”Laholms kommun sviker klimatarbetet”, 19/5.

Det stämmer att klimatfrågan de senaste åren blivit alltmer akut och miljöanpassningar är helt nödvändigt, både när det gäller byggande och andra områden som kommunen styr över. Insändarskribenten Laholmsbo hittar inga miljökrav på byggnation i handlingar för nya områden som planeras. Utvecklingen inom detta område går snabbt och inom byggbranschen finns ett stort intresse kring alternativa material och klimatsmart byggande. De grundläggande kraven har också skärpts de senaste åren. Innan vi på allvar kan planera ett nytt bostadsområde krävs det omfattande utredningar som ska svara på om platsen är lämplig för bostäder. De planer och handlingar som upprättas för ett nytt område ska gälla över lång tid. Om vi då skriver in specifika krav på klimatsmart byggande så riskerar vi snarare att hejda utvecklingen framöver.

ANNONS

När det gäller Haga ska det vara något som verkligen sticker ut, där vill vi se nya lösningar och vara förebilder i klimatsmart byggande. Här har Laholmsbuktens VA fått ett viktigt uppdrag att utreda klimatsmart vattenanvändning.

Under de senaste åren har det gjorts flera insatser för ett bättre klimat som vi är mycket stolta över. Fler fossilfria fordon, den nya Glänningeskolan som är ett passivhus, insamling av avfall med källsortering, tekniskt vatten till konstverk och mer solenergi på kommunala tak är några exempel. Nu byggs även Skottorpsskolan som passivhus med solceller på taket. Vi har anställt en planekolog som arbetar med att ytterligare höja nivån i klimatarbetet. Flera av kommunens skolor och förskolor jobbar med miljökunskap. Vi vill i sammanhanget också lyfta de många företag som satsar och prisas för klimatsmart utveckling av sina verksamheter. Insändarskribenten Laholmsbo är välkommen att vara med och driva på för ett ännu bättre klimatarbete. Vi är övertygade om att vi är på rätt väg.

Gudrun Pettersson, ordförande för Centerpartiet Laholm

Erling Cronqvist (C), kommunstyrelsens ordförande

ANNONS