Fler borde skaffa sig en bisyssla

Bin bevisar dagligen att även den som är liten kan göra stor skillnad.

ANNONS
|

Honungen som bina producerar är full av antioxidanter och vitaminer men det är inte honungsproduktionen utan pollineringen som gör biodlingen så viktig. Tre fjärdedelar av allt vi äter har kommit till tack vare binas pollineringsarbete.

På världsmiljödagen den 5 juni lyfte Centerpartiet i Halland biodlingens vikt för miljön, maten och den biologiska mångfalden. Genom att tilldela Hallands biodlardistrikt årets miljöpris, vill Centerpartiet uppmärksamma biodlingens avgörande betydelse för klimatet. Bin pollinerar även växter som renar vatten och luft så det är ett viktigt miljöarbete biodlare och deras bin utför.

För att öka matproduktionen i Halland behöver många vara med och bidra till bättre förutsättningar. Fler människor behöver skaffa sig en bisyssla, det vill säga biodling. Yrkesbiodlare kan erbjuda pollineringstjänster för en mer lönsam honungsproduktion och större skörd i lantbruket. Det behöver finnas god tillgång till nektar från tidig vår till sen höst. Med den växande trädgårdstrenden kan ännu fler vara med, allt från balkongodlare till trädgårdsentusiaster. En enkel googling ger bra tips på vilka växter som är lämpliga att odla. Fråga en biodlare i närområdet vilka växter som bina föredrar eller vilka som ger bäst honungssmak. I gengäld blir det en rikare skörd. Odla blommor för ökad biologisk mångfald och köp sedan närproducerad honung med smak av din egen trädgård.

ANNONS

Henrik Oretorp

ordförande Centerpartiet Halland

Gudrun Pettersson

miljöpolitisk talesperson Centerpartiet Halland

ANNONS