Fantastiskt att se hur utvecklingen gått framåt i Halmstad

Nissastrand, Flygstaden, Hallarna och stadsbiblioteket är något av det som tillkommit under årens lopp.

ANNONS
|

I början av 1990-talet flyttade min fru och jag till Halmstad. Det är fantastiskt att se hur utvecklingen gått framåt på de senaste trettio åren. Då var Nissastrand en sand- och leråker efter Nordiska filts flytt. Flygstaden hade ingen bebyggelse. Hallarna har kommit till och vi har fått ett nytt mycket vackert bibliotek samt många nya bostäder.

Det finns ingen anledning att tro att all utveckling kommer att stanna upp om vi inte får ett stort hotell på Österskans, som bland annat kommer att skymma vårt vackra bibliotek och förstöra förbindelsen mellan Picasso- och Kapsylparken. Halmstad har nog med hotell, speciellt sedan hotellet vid resecentrum kommit till. Det tilltänkta hotellet passar inte in i miljön vid Österskans. Det är ett typiskt storstadshotell.

ANNONS

Nej, låt oss använda Österskans till trevliga verksamheter som kommer alla Halmstadbor till del ungefär som det ser ut i dag med glasskiosk och matkiosk och äventyrsgolfbana.

Ibland kan det komma ett tivoli. Det är bra med en öppen yta som kan användas för olika verksamheter för till exempel barnfamiljer.

Mats Svensson

ANNONS