Ett konkurrenskraftigt Halland kräver förändringar!

I en debattartikel som företrädare för näringslivet i Halland skrivit framkommer tydligt vilka olikheter som företagare möts av i regionen.

ANNONS
|

Replik. Apropå debattartikeln ”Halländska företagare behöver en bra kommunal service till en låg kostnad”, 25/3.

Att sådana olikheter finns är djupt olyckligt, då det dels leder till svårigheter för företag att etablera sig och utvecklas på orten, dels att konkurrensen snedvrids. Detta är skadligt för Halland både på kort och lång sikt.

Exempelvis bör hanteringen av bygglov ta i genomsnitt lika lång tid oavsett kommun samt ha en likvärdig rimlig kostnad. I rapporten från Näringslivets Regelnämnd framkommer att ett bygglovsärende i Kungsbacka tar fem veckor att hantera till en kostnad av 45 600 kronor. Likvärdigt ärende i Varberg tog två veckor att handlägga till en kostnad av 31 000 kronor.

ANNONS

Medborgerlig Samling anser att byråkratin inom kommunal förvaltning är onödigt krånglig och för dyr. Såväl regelverk som rutiner behöver förbättras, god service till invånarna bör vara av högsta prioritet.

Politiskt arbetar Medborgerlig Samling för:

· Förenklad byråkrati.

· Transparent och förutsägbar handläggning.

· Likvärdig hantering i samtliga kommuner och regioner.

· Rimliga kostnader för privatpersoner och företag.

För att Halland ska blomstra behöver kommuner och regioner verka för att ge så bra förutsättningar som möjligt, inte sätta käppar i hjulet för kreativitet och engagemang. Tillsammans i gott samarbete lyfter Halland!

Ola Billing, Mathias Bjerstaf, Tobias Frideson, Christian Lundqvist, Bengt Löf, Medborgerlig Samling Väst

ANNONS