Elkris när alla hade ström?

Med mängder av sakfel ifrågasätter B-Å Salsgård regeringens ansvar för Sveriges el, men det är så att el är en vara man köper på marknaden, som potatis på torget. Den som säljer potatis får se till att det finns potatis till påsen.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”Misslyckat system bakom elbrist”, 26/2.

El har handlats på kraftbörsen i decennier och över gränserna så långt näten räcker. Staternas ansvar är fungerande kraftnät från säljare till köpare. Det är också ett offentligt ansvar att ha gator och torg så att potatisens köpare och säljare kan mötas. Rätt eller fel, men regeringen kan inte ändra systemet, EU-regler styr.

En bit av februari var det väldigt hög elförbrukning. Alla hade el och kunde dammsuga, men det kallades elkris. Nog bör man spara beteckningen ”kris” för situationer där verkligen är kris? På kraftbörsens fanns gott om uppregleringsbud, även för timmar när förbrukningen var som högst och uppregleringsbuden var tillgängliga för Sydsverige.

ANNONS

Sv Kraftnät körde några korta stunder en av de två generatorerna i effektreserven infasad och på sparlåga – detta för att säkra stabiliteten i nätet vid ev fel. Något fel inträffade dock inte. Däremot inträffade en incident med kabelfel mellan Norge och Tyskland. Frekvenssänkningen fick fem av gasturbinerna i den svenska störningsreserven att automatstarta och skydda nätets stabilitet.

Elenergi har länge varit billig. Elintensiv verksamhet har gynnats, på gott och ont. Det beror på hög elproduktion och sjunkande elanvändning i Sverige. Exporten är av samma storleksordning som all svensk vindenergi.

Regeringen har, i motsats till vad Salsgård påstår, valt att inte politisera frågan om Ringhals reaktorer. Vattenfall är en aktör på marknaden och har bedömt de båda reaktorerna som olönsamma. Regeringen har inte överprövat, men några partier på högerkanten har, i plötslig planhushållningsiver, försökt tvinga regeringen att frångå marknadens logik – de litar tydligen inte på marknaden.

El rymmer spänning, men med lugn ström av ord blir motståndet bäst.

Mats Lundkvist

ANNONS