Gör något åt PFAS i vårt dricksvatten, manar skribenten!
Gör något åt PFAS i vårt dricksvatten, manar skribenten! Bild: Tony Gutierrez

Dricksvattnet förorenat av PFAS

Även om PFAS kan ha flera olika källor är den absolut största förorenaren till Halmstadbornas dricksvatten försvarsmakten, menar skribenten.

ANNONS
|

I HP den 18 juli menar chefen för LBVA att notan för att rena PFAS-kemikalier från dricksvattnet kommer att landa hos oss konsumenter.

Det är provocerande, inte nog med att många av oss riskerar att på sikt bli allvarligt sjuka, vi ska även betala för det. Det är inte upp till chefen på LBVA att bedöma om Halmstadbornas hälsa ska riskeras – det vill säga ska pengar läggas på att rena eller inte? Man bortser helt från den fundamentala Förorenaren betalar (Polluter Pays Principle) om man hänskjuter till politiken att täcka kostnader genom skattehöjning. LBVA borde i stället vara ärliga och säga till politikerna att de ska ställa krav på förorenaren att skjuta till medel för att rena vattnet oavsett kostnad.

ANNONS

Även om PFAS kan ha flera olika källor är den absolut största förorenaren till Halmstadbornas dricksvatten försvarsmakten. Skynda på med utredningar och åtgärder för att minska läckage av PFAS till vårt grundvatten. Kommunpolitiker borde ställt hårda krav för längesen, eller är det så att de inte vet hur allvarligt läget är med vårt dricksvatten?

Försvarets förorenande verksamhet har fått pågå i Halmstad under många år och det finns konstant läckande föroreningar av PFAS-ämnen till vårt grundvatten. Arbetet med eventuell rening går alldeles för långsamt alltmedan PFAS-ämnen sakta men säkert ackumuleras i Halmstadbornas kroppar med skador som vi i dag inte kan överblicka eller vet vad det kommer ge för konsekvenser i framtiden.

Naturvårdsverket har i många år nämnt Halmstad som ett av de mest PFAS-förorenade områdena i landet kopplat till försvarets verksamhet jämsides med Kallinge och Uppsala. Hur bra är kontrollen på vattenverken? Hur ofta tas prover hos oss konsumenter och i vattenverken med högst halter, en gång i månaden, en gång i kvartalet? Hur vet vi att det inte är ännu högre halter däremellan?

Politiker, tillsynsmyndigheter och Halmstadbor – ställ krav på försvaret och LBVA att de gör något åt PFAS i vårt dricksvatten! Nu.

Invånare i Halmstad

ANNONS

ANNONS