Djupt oroande kring behandlingen av treåriga Tim

Och ännu värre: det finns talespersoner från Migrationsverket som försvarat det tidigare beslutet.

ANNONS
|

Migrationsverket har numera, efter massiv uppmärksamhet från media, tillfälligt beslutat om verkställighetshinder för den utvisning som myndigheten tidigare beslutat om.

Det skall nu utredas om ärendet skall omprövas eller om TUT (tillfällighet uppehållstillstånd) kan medges.

I andra termer skall Migrationsverket utreda "vattnets betydelse för sjöfarten" eftersom alla vet att utredningen skall (läs: måste) utmynna i beslut om bifall.

Att Migrationsverket och migrationsdomstolarna i tidigare beslut vantolkat begreppet "barnets bästa" är djupt oroande. Och ännu värre: det finns talespersoner från Migrationsverket som försvarat det tidigare beslutet. Dessa tjänstemän bör avstängas eller omplaceras.

Arne Bengtsson

ANNONS