Digitalt utanförskap – ett aktuellt ämne!

Den äldre generationen har kommit att bli alltmer sårbar när digitala tjänster och verktyg blivit en normalitet i samhället.

ANNONS
|

Bland de individer som i dag lever i ett digitalt utanförskap i Sverige utgör den äldre generationen en majoritet då färska siffror visar att en femtedel av alla pensionärer inte använder internet överhuvudtaget.

Den äldre generationen har kommit att bli alltmer sårbar när digitala tjänster och verktyg blivit en normalitet i samhället.

Följderna blir allvarliga

Det går inte att söka vård. En undersökning visar att en tredjedel av alla 90-plussare inte klarar att söka vård. Digitaliserade och krångliga sökvägar blir därmed ett rent hälsohot.

Det går inte att parkera. Den som saknar en smartphone och vill parkera sin bil får allt oftare problem när det inte går att betala med kort eller kontanter.

ANNONS

Det går inte att rösta. Demokratin förlorar terräng när partierna digitaliserar sina provval.

Många åtgärder har vidtagits för att reducera digitalt utanförskap i form av digitalfixare, utbildningar via bibliotek, kommunala mötesplatser, ideella föreningar och digitalt stöd.

Men det kommer alltid att finnas människor som av olika skäl inte kan eller orkar eller ser ett behov att lära sig det nya. Dessutom har många äldre inte råd med den dyra utrustningen. För dem måste det traditionella sättet att betala för sig eller boka tid på vårdcentralen via telefon och möjligheter för att sköta sina bankärenden självklart finnas kvar.

Det ska självklart ses som en rättighet. De icke-digitala ska inte ställas utanför samhället.

Grupp 28%

ANNONS