Det nya normala borde heta: ben, cykel, buss eller tåg

Personbilen är en genialisk innovation som präglat våra liv i mer än ett sekel.

ANNONS
|

Tyvärr har dess utsläpp bidragit till att vi befinner oss i början av en klimatkatastrof.

Tyvärr medför produktionen oberoende av drivmedel ett oacceptabelt resursutnyttjande både i form av energi och insatsvaror.

Tyvärr bidrar dess partikelutsläpp till högre dödlighet än trafikolyckor och covid.

Tyvärr har den styrt samhällsplaneringen till nackdel för andra viktiga behov.

Tyvärr har den skapat ogästvänliga stadsmiljöer.

Tyvärr är det en viktig orsak till att vi lever över våra tillgångar. Vi kan tyvärr inte skapa fyra nya jordklot till kommande generationer.

Men rätt använd intar den en viktig och nödvändig roll. Bilen behövs men inte i den omfattningen som vi vant oss vid.

ANNONS

Det nya eller nygamla normala borde heta: ben, cykel, buss eller tåg. Bättre för klimat, stadsmiljö och resursutnyttjande.

Tyvärr har dessa insikter inte påverkat samhällsplaneringen nämnvärt , inte heller Halmstads översiktsplanering.

Alla behöver använda bil då och då. Främst i glesbygd, mycket mindre inom tätort där de flesta resor sker.

Lösningarna till färre bilresor heter samåkning, bildelning som bilpool, utnyttja varje resa optimalt eventuellt taxi eller hyrbil. Snabba byten till elbilar, och i framtiden kanske vätgas, sker lättare om de få, behövliga fordonen utnyttjas effektivare.

Detta måste ske snabbt när enbart sex år med oförändrade klimatgasutsläpp återstår om vi ska klara klimatmålen. Sedan har vi förbrukat hela kvoten. Då är det bråttom. Då måste samhällsplaneringen återspegla de villkor som den närmaste framtiden kommer att kräva av oss. Då kan vi inte investera i dyr infrastruktur för att möta bilismens speciella behov av utrymme och framkomlighet.

Kanske nya bilbroar över Nissan är en dålig idé.

Kanske måste vi fundera en gång till!

Detta perspektiv saknas tyvärr i dagens planering.

Nils Werner

Medlem Klimataktion

LÄS MER:Beslutet klubbat – bro ska byggas över Nissan

LÄS MER:Majoritet är för en öppningsbar bro över Nissan

LÄS MER:Fler cyklister på Kattegattleden men färre i centrum

ANNONS