Det är nu vi måste agera

Det är nu vi måste agera, om vi ska minimera riskerna för att sätta igång oåterkalleliga kedjereaktioner bortom mänsklig kontroll.

ANNONS
|

Fridays For Future utlyser en Global klimatstrejk den 25 september 2020. I Halmstad är vi på Stora Torg kl 11.15-13.15.

Kommande månader och år kommer, enligt den förenade klimatforskningen, vara helt avgörande om vi ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål eller ens målet att hålla oss väl under 2 graders temperaturhöjning. Det är nu vi måste agera, om vi ska minimera riskerna för att sätta igång oåterkalleliga kedjereaktioner bortom mänsklig kontroll.

EU-kommissionens ordförande har just höjt målet för utsläppsminskningar från 40 till 55 procent till 2030. Tanken är att övergången till ett grönare samhälle ska skapa arbetsplatser och välfärd i framtidens Europa.

ANNONS

Politiker i Halmstads fullmäktige, ni bad om att bli valda. Nu har ni makten. Klimatkrisen kräver djupa och stora förändringar och politiskt svåra beslut.

Att göra en klimatanpassningsplan för att till exempel klara höjda vattennivåer räcker inte. Våra klimatutsläpp måste minska. Som medborgare har vi alla ett ansvar och ni, som våra valda politiker, har ansvar att ta beslut för kommunens framtid.

Vad sker i Halmstad? Vad gör ni för att klimatutsläppen här ska minska med 55 procent till 2030?

Redovisa för oss medborgare hur minskningen ska ske i Halmstad kommun och när minskningarna börjar!

Gun Jönsson och Bitte Lydén

Fridays For Future och Klimataktion Halmstad

ANNONS