Det är hög tid att investera för framtiden, det vill säga i järnvägar och befintliga vägar så att de fungerar för säkerhet, kollektivtrafik och cykel, anser skribenterna.
Det är hög tid att investera för framtiden, det vill säga i järnvägar och befintliga vägar så att de fungerar för säkerhet, kollektivtrafik och cykel, anser skribenterna. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Det är år 2021 – och upp nedvända världen

Det är hög tid att i stället investera för framtiden, det vill säga i järnvägar och befintliga vägar så att de fungerar för säkerhet, kollektivtrafik och cykel.

ANNONS
|

Det är år 2021. Det år då de flesta förstått att människans aktiviteter orsakar klimatförändringar.

Det är år 2021. Det år då Hallands regionala infrastrukturplan för 2022–2033 ska beslutas.

I förslaget till plan är järnvägen Halmstad–Nässjö nedprioriterad. Men att ge skattemedel till Halmstads flygplats är prioriterat. Det här är upp-å-ner-vända världen och mot bättre vetande.

Det är hög tid att i stället investera för framtiden, det vill säga i järnvägar och befintliga vägar så att de fungerar för säkerhet, kollektivtrafik och cykel.

En tredjedel av pengarna för infrastruktur i planen ligger i Kungsbackas nya Onsalaväg som tydligt ökar miljöpåverkan och har negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Just hotet mot den biologiska mångfalden är anledningen till att vägen ligger kvar i rättssystemet.

ANNONS

Planeringen av nya Onsalavägen gjordes långt innan klimatförändringarna var allmänt kända. Den miljökonsekvensbeskrivning som Region Halland låtit göra visar tydligt att Onsalavägen – om den byggs – spär på klimatförändringarna. Ett omtag behöver göras för att rusta upp befintliga vägar på Onsala för bättre säkerhet och framkomlighet för kollektivtrafik. Då blir det pengar över till mer halländsk järnväg och cykelbana.

Svein Henriksen (MP), gruppledare regionfullmäktige

Jan Riise (MP), ordförande MP Halland

ANNONS