De allra svagaste kommer att drabbas av nedskärningar i Hylte

Årets resultat beräknas till –27,5 miljoner kronor.

ANNONS
|

Våra likvida medel har minskat med 37 miljoner kronor, från 73,5 miljoner kronor till 36,5 miljoner kronor. Detta innebär, att om inte kommunens likviditet ska urholkas att vi kommer vara tvungna att se över möjligheten att låna upp kapital för att finansiera årets investeringar.

Ronny Löfquist lämnade under KS-sammanträdet in en tolv punkter lång lista med besparingar för Hylte kommun. Det handlar om inköps- och anställningsstopp.

Undertecknad yrkade avslag på alla utom två punkter, att avbryta rekrytering och avvakta tillsättning av miljö/tillväxtstrateg, fastighetsstrateg och att genomföra en översyn för att om möjligt avveckla externt hyrda lokaler.

Redan för tre år sedan tryckte vi i SD på om att se över antalet moduler vi hyr, för att om möjligt köpa loss moduler som man i framtiden när behovet minskar antingen kan sälja eller hyra ut. Jag ville i stället lägga ett ärende om att se över antalet anställda som vi har i kommunhuset, digitaliseringsenheten som växt med elva medarbetare på 18 månader, strateger, samordnare, koordinatorer.

ANNONS

Alla övriga utom SD röstade för Ronnys punkter och avslag på min! Banta i stället ner kommunhuset!

Nu monterar S ner samma välfärd som man en gång byggt upp, med god hjälp av den övriga politiska sörjan. Inför valet gick ekonomin som en Tesla sades det, nu verkar den mest som en knackig gammal Lada.

Hur var det med de 100 miljoner kronor plus som Ronny stod och skröt om både i talarstolen och i tidningen? Men även övriga partier var för att vi skulle öka befolkningen i Hylte så mycket på så kort tid, nu blir det de svagaste i samhället som får betala. Våra funktionsnedsatta och barn i Hylte har redan drabbats, vilka står på tur? De äldre? Sen de arbetslösa? För att citera Mona Sahlin ”alla ska med”.

Ronny Löfquist har gjort ett fantastiskt jobb i Hylte, han är en av de bästa som S vaskat fram på senare tid och numera även invald i partistyrelsen. S har verkligen höga krav på sina politiker.

Stina Isaksson (SD)

ANNONS