Därför borde alla läsa kritik som riktas mot planen

Vi har följt debatten kring översiktsplanen i Hallandsposten och SVT Halland den senaste tiden och vill ge vårt perspektiv till några av de budskap som framförts av politikerna.

ANNONS
|

"Man bygger i västra Halmstad för att människor vill bo där"

På framtidsplan2050.se har vi synat översiktsplanen. Fakta visar hur bygget längs kusten drabbar hela stan: Det är dåligt för miljön, centrum, tillväxten, stadens varumärke och segregationen. Vi ger förslag hur man kan göra i stället så det gynnar alla. Som det är nu funkar inte politikernas idéer om förtätning och att bygga inkluderande. Att man bygger i väst för att "människor vill bo där" är ett nytt argument. Det finns inte i översiktsplanens dokument eller i invånarnas önskemål.

"Det är många som har fått tycka till i invånardialogen"

I november 2019 fick 660 invånare berätta hur de ville att framtidens Halmstad skulle se ut. Detta var en invånardialog. Den marknadsfördes bara med enstaka inlägg i sociala media och en notis i tidningen. Det är inte samma sak som den omskrivna samrådsrundan där invånare har fått ge feedback på en färdig plan med utarbetade förslag. Kommunen har valt att kalla alla turer kring översiktsplanen för invånardialog. Det är förvirrande, men säkert bra för den som i efterhand vill säga att demokratin har fungerat.

ANNONS

"Det är ett problem att inte alla grupper hörs i debatten"

Invånardialogens möten skedde i centrum och i södra delen av stan. Västra Halmstad utgjorde bara 2% av de 660 svaranden. När vi frågade tyckte kommunen inte det ojämna urvalet var ett problem. I översiktsplanen vill man nu riva 70 hektar skog, bygga drygt 12 000 bostäder och nära tredubbla befolkningen där: Självklart har de boende lämnat åsikter. Det är förvånande att kommunen ser det som att västra Halmstad ”får tycka till” och förväntar sig lika mycket feedback från stadsdelar där man knappt bygger.

Politikerna pratar gärna om andra saker än översiktsplanens brister. Det är inte bra för Halmstad. Därför borde alla – från ledarskribenter i Hallandsposten till boenden i områden där man inte ska bygga – gå in på framtidsplan2050.se och läsa ett inlägg.

Alexandra Kamis och Leif Liljebrunn, språkrör för gruppen Invånarna

LÄS MER:Halmstads översiktsplan väcker engagemang

LÄS MER:Kritik mot Halmstads nya översiktsplan: ”Heltokig”

LÄS MER:Fler bostäder genom förtätning och nya områden i Framtidsplanen 2050

LÄS MER:Åkermarken, en naturresurs vi inte får bygga bort i Framtidsplan 2050

ANNONS