Därför är det oerhört viktigt att diskutera friskolor

Vad är Moderaterna i Hylte beredda att göra mer än att ta till de enkla lösningarna?

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”S vill hellre diskutera friskolor än skjutningar”, 23/4.

Utbildning är troligtvis den största framgångsfaktorn för att inte hamna i kriminalitet, menar bland annat Marianne Kristiansson (läkare och professor i rättspsykiatri vid KI (GP, 23/8-21). Därför är det, tvärtemot vad Moderaterna i Hylte menar, oerhört viktigt att diskutera friskolor för att minska gängkriminalitet.

I Halmstad går, som Mattias Karlsson mycket riktigt påpekar i HP (23/4-22) skolans utveckling i stället mot ökad segregation och ökad ojämlikhet. Vad är Moderaterna i Hylte beredda att göra åt detta mer än att ta till de enkla lösningarna?

I fortbildningssyfte rekommenderar jag därför Moderaterna i Hylte att läsa till exempel den prisade reportageboken ”Tills alla dör” av Diamant Salihu (2021) som visar hur komplext problemet är – hur gärna vi alla än vill ha just enkla lösningar på svåra problem.

ANNONS

För en jämlik skola!

ANNONS