Dags för kyld mat i portionsförpackning i skolan?

Ett led i besparingar för Halmstads kommun kan vara att servera kyld mat i portionsförpackningar till skolbespisningen.

ANNONS
|

Lätt för ungdomarna att bara värma i mikron.

Man kan ju se det som ett led i utbildningen, för det är ju detta som väntar efter ett strävsamt liv som skattebetalare.

Ungdomarna blir så att säga förberedda på hur deras matvanor blir i framtiden.

Det kan ju handla om åtskilliga skattekronor att spara.

Tinni Tuss

ANNONS