Halmstadborna har fått kraftigt höjda elpriser, skriver insändarskribenten som anser att en avveckling av flygplatsen i Halmstad bland annat kan frigöra medel som kommer invånarna till gagn.
Halmstadborna har fått kraftigt höjda elpriser, skriver insändarskribenten som anser att en avveckling av flygplatsen i Halmstad bland annat kan frigöra medel som kommer invånarna till gagn. Bild: Martina Holmberg / TT

Dags att sluta subventionera koldioxidutsläpp

I detta läge med höjda elpriser borde avkastningskraven sänkas, så att kostnaden för invånarna för de ökade elpriserna kunde kompenseras. Och med en avveckling av flygplatsen behöver skatterna inte höjas.

ANNONS

I vinter har elpriserna i södra Sverige rusat till höga nivåer. Många har skyllt på att kärnkraften avvecklats. Det har bidragit marginellt. Huvudorsaken har varit brist på naturgas i norra Europa. Med vårt handelssystem för elenergi följer våra priser utvecklingen på kontinenten. Bristen på naturgas för elproduktion orsakas av minskade leveranser från Ryssland, något som beror på att Putin vill markera mot att Tyskland inte tillåter gasleveranser ännu genom den färdigbyggda gasledningen i Östersjön, Nord Stream 2.

Men en konsekvens av konflikten har blivit att Halmstadborna har fått kraftigt höjda elpriser. I Norge har staten gått in och ska ge statliga bidrag till kostnadsökningen.

ANNONS

I förra veckans Hallandsposten kunde vi läsa om att förlusterna för flygplatsen kommer väntas bli 23 miljoner för 2021 eller cirka 650 kronor per passagerare på flyget. Det är främst hyresgästerna hos HFAB och elköparna hos HEM som kommer att få betala förlusterna genom de avkastningskrav som kommunen ställer på företagen. I detta läge med höjda elpriser borde avkastningskraven sänkas, så att kostnaden för invånarna för de ökade elpriserna kunde kompenseras. Och med en avveckling av flygplatsen behöver skatterna inte höjas. 23 miljoner räcker en bra bit.

Det finns ytterligare ett skäl till att avveckla flygplatsen. Vi har en internationell överenskommelse om att sänka koldioxidutsläppen. Att i det läget kraftigt subventioner en verksamhet som ger höga utsläpp är naturligtvis helt fel. Subventionerna är dessutom ännu större än kommunens. Om någon reser med en bil till Stockholm får hen betala cirka 190 kronor i koldioxidskatt på drivmedlet. För flyget täcks en del av detta genom flygskatten men den borde vara avsevärt högre på grund av flygets höghöjdseffekt som ger större klimatpåverkan.

Det finns ju planer på att längre fram kunna flyga med eldrivna flygplan utan utsläpp. När de planen finns på marknaden kan ju flyget tas upp igen, med resenärerna bör stå för kostnaderna precis som bilisterna gör genom bilskatten. Det ska inte vara en kommunal angelägenhet att subventionera resande utanför kommunen.

ANNONS

Sen finns det naturligtvis en del verksamheter som är mycket beroende av att kunna flyga. För dessa finns Ängelholms flygplats, med ett betydlig större utbud, på 30 minuters bilresa från Halmstad. Det bör vara en acceptabel lösning.

Göran Sidén

ANNONS